Internationalt samarbejde

Udfordringerne med ekstremisme er en fælles international udfordring. Danmark har derfor i en årrække deltaget i det internationale arbejde med at forebygge ekstremisme og terrorisme.

Indsatsen omfatter navnlig videndeling om forskning og metodeudvikling og samarbejde om udvikling og afprøvning af konkrete målrettede forebyggelsesindsatser.

Internationalt er der stor efterspørgsel på viden om den danske tilgang til forebyggelse. Der er ikke mindst fokus på den socialfaglige og ungdomspædagogiske tilgang, myndighedssamarbejderne i SSP, PSP og KSP samt erfaringerne fra større byer som Aarhus og København, der har vakt stor opmærksomhed og interesse.

Det internationale samarbejde er ikke kun vigtigt i forhold til Danmarks umiddelbare nabolande i EU; også forebyggelsesindsatsen i tredjelande har betydning for Danmark og danske interesser i ind- og udland. Udenrigsministeriet koordinerer arbejdet med at opbygge kapacitet i tredjelande. PET har blandt andet i samarbejde med Udenrigsministeriet stået for kapacitetsopbygning af myndigheder i Kenya om forebyggelse af ekstremisme. Endvidere igangsættes nu et projekt, som skal udbrede de danske erfaringer med forebyggelse i Libanon, Tunesien og Jordan.

Andre eksempler på internationalt samarbejde er Nordisk Netværk til Forebyggelse af Ekstremisme, Policy Planners Network, Radicalisation Awareness Network, Institute for Strategic Dialogue samt Global Counterterrorism Network.

Sidst opdateret 02/05 2017