Forebyggelse på flere niveauer

Her finder du information om de forskellige niveauer i forebyggelsesindsatsen i Danmark.

Forebyggelsesindsatsen i Danmark er baseret på forståelsen af, at der er behov for, at forebyggelse kan ske på forskellige niveauer med forskellige typer af indsatser. Det er illustreret ved forebyggelsestrekanten.

Model radikalisering

Det indgribende niveau retter sig mod personer, som er aktive i ekstremistiske miljøer. Her er målet at støtte borgeren i at gøre sig fri af vold og anden problematisk adfærd samt forebygge tilbagefald. Indsatsen kan fx omfatte mentorforløb, støtte til pårørende og særlige sociale programmer. Indsatsen varetages af kommunernes sociale myndigheder, Kriminalforsorgen og Politiet.

Det foregribende niveau retter sig mod personer, som er sårbare over for radikalisering, i risiko for rekruttering til ekstremistiske miljøer, og som eventuelt viser konkrete begyndende tegn på at være i en radikaliseringsproces. Her er målet at forebygge risikoadfærd, inden den udvikler sig i mere alvorlig retning. Indsatsen løftes navnlig i relationsarbejdet i skoler, klubber og på gadeplan samt i et vist omfang gennem mere formaliseret socialt arbejde som mentorforløb og andre særlige indsatser.

Det opbyggende niveau omfatter alle, navnlig børn og unge, og varetages især i daginstitutioner, skoler, klubber, foreninger og i vidt omfang også de enkelte familier. Der arbejdes med at udvikle børn og unges sociale kompetencer, kritiske sans, samfundsengagement og ansvarsbevidsthed. Dette tjener selvstændige formål, men bidrager også til at styrke børn og unges modstandskraft mod at udvikle risikoadfærd af enhver art, herunder adfærd knyttet til ekstremistiske miljøer.

Sidst opdateret 09/03 2016