Forside » Arbejdsområder » Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

National handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering

Den 11. oktober 2016 offentliggjorde regeringen en ny handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering, der indeholder i alt 41 initiativer fordelt på 9 indsatsområder under Justitsministeriet, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling samt Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Etablering af et nyt national videnscenter for forebyggelse og kommunale beredskaber og handleplaner er nogle af initiativerne, som Udlændinge- og Integrationsministeriet er ansvarlig for. Der er tale om en større samlet indsats, som skal bygge videre på og give et markant løft til den eksisterende indsats.

Læs pressemeddelelsen for handlingsplanen

Læs oversigt over handlingsplanens initiativer (pdf) (nyt vindue)

Læs den fulde handlingsplan (pdf) (nyt vindue)

Hent engelsk version af handlingsplanen

Når mennesker gennemgår en radikaliseringsproces og får tilknytning til ekstremistiske miljøer, kan det i nogle tilfælde føre til problematisk og farlig adfærd som fx trusler, chikane, vold eller terrorisme.

Læs mere om, hvad ekstremisme og radikalisering er

Den tidlige indsats for at forebygge ekstremisme og radikalisering omfatter navnlig fire indsatsområder:

  • Strategisk samarbejde med lokale myndigheder og institutioner
  • Udbredelse af viden om bekymringstegn og handlemuligheder
  • Borgerrettede initiativer
  • Internationalt samarbejde

Læs mere om den tidlige forebyggelsesindsats

Læs om de forskellige niveauer i forebyggelsesindsatsen

Læs om den danske forebyggelsesmodel

Læs om rådgivnings- og undervisningstilbud for kommuner og fagpersoner

Læs om værktøjer til fagpersoner

Sidst opdateret 27/02 2017