Konferencer, seminarer mv.

Der afholdes løbende konferencer, seminarer og lignende arrangementer på danskundervisningsområdet.

Den 13. nordiske konference om alfabetisering - grundlæggende litteracitet

4. – 6. april 2017

Tema:

Den grundlæggende litteracitetsundervisning i samspil med arbejdspraktik og job

Sted:

Konventum - konferencecenter, Helsingør

Tilmelding

Tilmeldingen er åben - klik her (nyt vindue).

Alle spørgsmål vedr. tilmelding skal stilles til Kursuskoordinator Lizzie Ottesen fra Kursustrappen, tlf.: 3814 0651, e-mail: .

Målgruppen:

Konferencen henvender sig primært til nordiske lærere, skoleledere og forskere med en særlig interesse for undervisningen i den grundlæggende litteracitet for voksne med andet modersmål end de nordiske sprog - den undervisning vi i vores hverdag kalder alfabetisering. Også andre faggrupper som samarbejder med skoler om arbejdspraktik for denne målgruppe er velkomne.

Om arrangementet:

Konferencen afholdes i et samarbejde mellem Nordisk Alfaråd/NVL og Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

I alle nordiske lande er der et stort fokus på integration og i denne proces står ofte arbejde og beskæftigelse i centrum. Der anvendes omfattende statslige og kommunale ressourcer for at etablere arbejdsrettede integrationsprojekter. Deltagere på Spor 1, Studieväg 1/ DU1 er oftest blandt de borgere, som står længst fra arbejdsmarkedet og som har sværest ved at få anvendt deres kompetencer. Derfor er deres vej til selvforsørgelse ofte vanskelig eller unødig lang. Der er på årets konference fokus på de særlige udfordringer, som vi sammen med vores målgruppe har for at finde løsninger og veje frem mod arbejde. Målet med konferencen er erfaringsudveksling og at udarbejde anbefalinger til metoder og god praksis i den arbejdsrettede undervisning.

 Konferencens fokus:

  • Hvordan kan vi udvikle en litteracitetsundervisning som understøtter udviklingen af en praktisk anvendelig litteracitet
  • Hvad kan vi lære af de arbejdsrettede projekter og metoder som præsenteres?
  • Hvordan skal skolerne og lærerne udvikle deres praksis?
  • Hvordan bygger vi bro mellem elevernes mere informelle hverdagslogik og skolens formelle logik - "situated learning and school logic"?
  • Hvordan ser den digitale kompetence ud i relation til læring, arbejdsmarked og samfund?

Tilmelding og program:

Program og information vil blive udsendt primo januar 2017. Pris: 5000 kr. Prisen er inkl. overnatning samt forplejning, men ikke inkl. drikkevarer.

Der kan søges tilskud til konferencen gennem Efteruddannelsespuljen med frist 1. februar og 1. juni 2017.

Læs mere om efteruddannelsespuljen

Der vil i første omgang kun være én plads til hver skole. Der vil dog blive etableret en venteliste, og derudover vil det være muligt kun at melde sig til dagsarrangement. Tilmeldingsfrist: 20. februar. Man kan ikke tilmelde sig før.

Sidst opdateret 30/01 2017