Indvandringsprøven

Indvandringsprøven er en prøve, som religiøse forkyndere som udgangspunkt skal bestå for at forlænge opholdet i Danmark ud over de første syv måneder.

Indvandringsprøven består af en sprogprøve i dansk og af en vidensprøve med spørgsmål om Danmark på dansk. Religiøse forkyndere skal som udgangspunkt bestå indvandringsprøven for fortsat at kunne have ophold i Danmark efter de første syv måneder i landet.

Læs mere om indvandringsprøven på nyidanmark.dk (nyt vindue)

Om indvandringsprøven

Indvandringsprøven er en mundtlig prøve og består af to dele:

  1. En sprogprøve i det danske sprog og
  2. En vidensprøve om Danmark og det danske samfund.

De to prøver tages i forlængelse af hinanden, og man skal bestå begge prøver for at bestå indvandringsprøven. Prøven tager samlet set cirka en halv time at gennemføre.

Der er 70 spørgsmål i alt, som man skal svare på: 40 spørgsmål, som tester danske sprogkundskaber, og 30 spørgsmål om det danske samfund. For at bestå prøven skal der være svaret rigtigt på mindst 28 spørgsmål i sprogprøven og 21 spørgsmål i vidensprøven.

I sprogprøven vil man skulle kunne forstå og besvare simple spørgsmål, hverdagsudtryk og en række danske standardformuleringer. Danskniveauet svarer til A1-minus – et sprogniveau, der svarer til målniveauet for modul 1 på Danskuddannelse 1 og 2.

Vidensprøven indeholder blandt andet spørgsmål om danske normer, værdier og grundlæggende rettigheder, for eksempel de demokratiske principper, det enkelte menneskes frihed og personlige integritet, ligestilling mellem kønnene, tros- og ytringsfrihed samt om mere praktiske og konkrete forhold, for eksempel forbud mod omskæring, forbud mod tvangsægteskaber, forældreansvar over for børn, uddannelse, sundhed, arbejde, skat med videre.

Man skal være opmærksom på, at alle spørgsmål stilles på dansk, og der skal svares på dansk på alle spørgsmål. Det vil sige, at også vidensprøven foregår på dansk.

Undervisningsfilmen "Et liv i Danmark"

Forberedelsespakken til indvandringsprøven indeholder blandt andet undervisningsfilmen "Et liv i Danmark", der forbereder prøvedeltageren på indvandringsprøvens vidensprøve. Filmen giver svar på de spørgsmål, som prøvedeltageren kan blive stillet til indvandringsprøvens vidensprøve.

Bemærk, at filmen kun udgør en del af den samlede forberedelsespakke.

Filmen består af 17 kapitler, der hvert omhandler et specifikt tema. Se de enkelte kapitler ved at klikke på titlen nedenfor.

Kapitel 1: Velkommen til Danmark (varighed: 3:19)

Kapitel 2: Danmark kort (varighed: 4:45)

Kapitel 3: Din første tid i Danmark (varighed: 3:29)

Kapitel 4: Arbejde, økonomi og bolig (varighed: 11:12)

Kapitel 5: Danmarks historie (varighed: 10:46)

Kapitel 6: Demokrati, styreform og kirke (varighed: 10:31)

Kapitel 7: Lov og ret (varighed: 1:37)

Kapitel 8: Indvandringens historie (varighed: 5:35)

Kapitel 9: Fritid og arbejdsliv (varighed: 4:33)

Kapitel 10: Dansk kultur (varighed: 7:21)

Kapitel 11: Dit opholdsgrundlag (varighed: 3:01)

Kapitel 12: Introduktionsprogram og danskundervisning (varighed: 2:50)

Kapitel 13: Uddannelse i Danmark (varighed: 5:26)

Kapitel 14: Familieliv i Danmark (varighed: 7:55)

Kapitel 15: Sundhed og sygdom (varighed: 3:17)

Kapitel 16: Kvinders og mænds rettigheder (varighed: 9:58)

Kapitel 17: Indvandringsprøven (varighed: 3:16)

Filmen er lavet på dansk og indtalt på følgende 18 fremmedsprog: albansk, arabisk, bosnisk, engelsk, farsi, fransk, hindi, indonesisk, japansk, mandarin, portugisisk, russisk, somali, spansk, tagalog, thai, tyrkisk og vietnamesisk.

"Et liv i Danmark" er produceret af Feldballe Film & TV.

Sidst opdateret 03/05 2017
Kontakt

For yderligere oplysninger, kontakt [email protected]