Indfødsretsprøven af 2015

Indfødsretsprøven af 2015 er en prøve om danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie, som man skal bestå for at få dansk statsborgerskab.

Udover en bestået indfødsretsprøve skal man opfylde de øvrige betingelser for at få dansk statsborgerskab.

Læs mere om betingelserne for at få dansk statsborgerskab

Den nu afskaffede statsborgerskabsprøve blev afholdt for sidste gang i december 2015 og erstattes af indfødsretsprøven af 2015, som forventes afholdt første gang i juni 2016.

Hvis man allerede har bestået den nu afskaffede særlige indfødsretsprøve ved prøveterminerne fra december 2008 til og med december 2013, opfylder man betingelsen om dokumentation for bestået indfødsretsprøve af 2015. Man vil derfor ikke skulle bestå indfødsretsprøven af 2015, hvis man har bestået den særlige indfødsretsprøve.

Læs information til prøvedeltagere (om prøvens form og indhold mv.)

Alle udlændinge, som har ansøgt om eller vil ansøge om dansk statsborgerskab, kan gå op til prøven. Man behøver altså ikke først at have ansøgt om dansk statsborgerskab.

Afholdelse af prøven

Prøven afholdes to gange om året - sommer og vinter.

Prøven afholdes næste gang onsdag den 6. juni 2018, kl. 13.00.

Prøven afholdes af en række sprogskoler landet over.

Se liste over afholdere af prøven 

Der afholdes ikke sygeprøve. Hvis man bliver syg, må man derfor vente og tilmelde sig den næste prøve. Man vil skulle betale et nyt gebyr.

Tilmelding til prøven

Man skal tilmelde sig til prøven hos den prøveafholder, hvor man ønsker at tage prøven. Det anbefales i god tid at undersøge åbningstider og betalingsmuligheder hos den enkelte prøveafholder. Man kan tilmelde sig ved at møde op personligt, ringe eller sende en e-mail til prøveafholderen.

Frist for tilmelding til prøven den 6. juni 2018 er senest den 2. maj 2018.

Når man tilmelder sig til prøven, skal man betale et gebyr til prøveafholderen på 768 kr. (2018-niveau).

Forberedelse til prøven

Ministeriet har offentliggjort et læremateriale, som kan bruges til at forberede sig til indfødsretsprøven af 2015.

Prøven er en multiple choice-test og består af i alt 40 spørgsmål, hvoraf 5 spørgsmål vedrører aktuelle forhold og begivenheder i det danske samfund. Lærematerialet til prøven vil danne grundlag for de øvrige 35 spørgsmål.

Hent læremateriale til indfødsretsprøven af 2015 (pdf) (nyt vindue)

Læremateriale til indfødsretsprøven af 2015 (tekst som pdf-fil med lyd - 141 MB) (nyt vindue)

Bemærk: Lyden virker bedst, hvis man gemmer materialet på sin computer og åbner det via Acrobat.

På internettet kan der optræde sider, som indeholder spørgsmål, der angiveligt stilles til indfødsretsprøven af 2015. På disse sider gives der også mulighed for at tage en prøve og få oplyst, om besvarelsen er korrekt. Vær opmærksom på, at der ikke er tale om officielle hjemmesider, og at indholdet af sådanne sider ikke kan anvendes som alternativ til lærematerialet til forberedelse til indfødsretsprøven af 2015.

Sidst opdateret 15/03 2018
Yderligere oplysninger

Hvis du har spørgsmål om afholdelsen af prøven, kan du kontakte Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) på

Hvis du har spørgsmål om ansøgning om statsborgerskab, kan du kontakte Indfødsretskontoret i Udlændinge- og Integrations-ministeriet på tlf. 72 26 87 00 mellem kl. 9 og 11.

Prøvesæt og rettenøgle

Indfødsretsprøven af 2015 blev sidst afholdt torsdag den 30. november 2017.

Hent prøvesæt (pdf) (nyt vindue)

Hent retteark (pdf) (nyt vindue)