Online danskundervisning

På denne side kan du finde en række online ressourcer til danskundervisning rettet mod begyndere og let øvede i dansk.

Der er forskellige muligheder for at lære dansk online for både begyndere og lettere øvede.

Der findes både gratis undervisningstilbud og tilbud, hvor der kræves betaling for at kunne benytte sig af dem. På siden her linkes der udelukkende til betalingsfri sider.

Spørgsmål til de online undervisningstilbud, der udbydes af Udlændinge- og Integrationsministeriet, kan rettes til . Spørgsmål vedrørende øvrige danskundervisningstilbud skal rettes direkte til udbyderne af de pågældende tilbud. Det fremgår af de enkelte tilbud, hvem der er ansvarlig for indhold og drift.

Dansk Her og Nu

Dansk Her og Nu er et gratis online kursus i dansk for begyndere. Programmet er udviklet med støtte fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Det kan anvendes som lektiehjælp, til selvstudie og dansklærere kan også have udbytte af det.

Dansk Her og Nu består af 12 lektioner, der hver især er bygget op over 5 forskellige øvelser

Siden er Støttet fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler

Gå til Dansk her og nu

Online Dansk

Formålet med danskundervisningstilbuddet Online Dansk er, at udenlandske arbejdstagere allerede inden ankomsten til Danmark får mulighed for at stifte bekendtskab med det danske sprog samt at få nogle generelle informationer om arbejdsmarkedet i Danmark. Den udenlandske arbejdstager får via Online Dansk tillige en række nyttige generelle informationer om blandt andet transport, sundhed og sygdom, traditioner, mærkedage og boligformer i Danmark.

Systemet er tilgængeligt og gratis at bruge for alle interesserede.

Gå til Online Dansk

Danmark til daglig

Hvordan lever en almindelig familie i Danmark, og hvordan fungerer en dansk arbejdsplads? Det giver e-læringsmaterialet 'Danmark til daglig' blandt andet svar på.

'Danmark til daglig' indeholder en lang række øvelser og opgaver og tager udgangspunkt i konkrete hverdagssituationer i hjemmet, på arbejdspladser mv.

Gå til Danmark til daglig

Gratis online danskundervisning fra eksterne udbydere

Online danskundervisning for begyndere

Online danskundervisning for lettere øvede

Online danskundervisning fra eksterne udbydere med betaling

Der findes flere online danskundervisningstilbud, der kræver betaling. Du kan søge efter et relevant tilbud på De Danske Sprogcentres hjemmeside.

Gå til DeDanskeSprogcentre

Sidst opdateret 04.03.2019
Kontakt

Susanne Hvidtfeldt
Specialkonsulent
[email protected]
Tlf. 72 14 21 59

Online Danish

Online Danish is a free online course in Danish language that will make it possible for foreign national job seekers to learn Danish before coming to work in Denmark.

Go to Online Danish (select language at the top of the page)