Online danskundervisning

På denne side kan du finde en række online ressourcer til danskundervisning rettet mod begyndere og let øvede i dansk.

Der er forskellige muligheder for at lære dansk online for både begyndere og lettere øvede.

Der findes både gratis undervisningstilbud og tilbud, hvor der kræves betaling for at kunne benytte sig af dem.

Spørgsmål til de online undervisningstilbud, der udbydes af Udlændinge- og Integrationsministeriet, kan rettes til . Spørgsmål vedrørende øvrige danskundervisningstilbud skal rettes direkte til udbyderne af de pågældende tilbud. Det fremgår af de enkelte tilbud, hvem der er ansvarlig for indhold og drift.

Online Dansk

Formålet med danskundervisningstilbuddet Online Dansk er, at udenlandske arbejdstagere allerede inden ankomsten til Danmark får mulighed for at stifte bekendtskab med det danske sprog samt at få nogle generelle informationer om arbejdsmarkedet i Danmark. Den udenlandske arbejdstager får via Online Dansk tillige en række nyttige generelle informationer om blandt andet transport, sundhed og sygdom, traditioner, mærkedage og boligformer i Danmark.

Online Dansk endnu er i en åben testfase, hvilket betyder, at der i løbet af den resterende del af udviklingsperioden løbende kan blive foretaget forbedringer og opdateringer. Men systemet er tilgængeligt og gratis at bruge for alle interesserede.

http://onlinedansk.ventures.dk

Danmark til daglig

Hvordan lever en almindelig familie i Danmark, og hvordan fungerer en dansk arbejdsplads? Det giver e-læringsmaterialet 'Danmark til daglig' blandt andet svar på.

'Danmark til daglig' indeholder en lang række øvelser og opgaver og tager udgangspunkt i konkrete hverdagssituationer i hjemmet, på arbejdspladser mv.

Gå til Danmark til daglig

Lægedansk

Lægedansk er et tilbud til udenlandske læger, som har brug for fagspecifikke danskkundskaber.

Siden 2006 har der løbende på ad hoc basis været etableret Læge-dansk-kurser i et samarbejde mellem kommuner, sprogcentre og sygehuse, og lydudgaven på denne hjemmeside kan anvendes alene eller som supplement til disse kurser.

Da det danske sprog, og dermed også lægefagligt dansk, rummer den største afstand mellem skriftlig og talt form blandt de europæiske sprog, er formålet med lydudgaven, at læger med en fremmedsproglig baggrund skal kunne benytte lydudgaven af bogen Subjektivt og objektivt som udtalevejledning under brug af den trykte udgave. Den skal dermed i højere grad anvendes som et opslagsværktøj og ikke i første række som grundlag for en lydoplæsning fra første til sidste side.

Gå til lægedansk (tekstversion)

Gå til lægedansk (lydversion)

Online danskundervisning fra eksterne udbydere

Online danskundervisning for begyndere

Online danskundervisning for lettere øvede

Sidst opdateret 24/11 2017
Kontakt

Susanne Hvidtfeldt
Specialkonsulent
[email protected]
Tlf. 72 14 21 59

Online Danish

Online Danish is a free online course in Danish language that will make it possible for foreign national job seekers to learn Danish before coming to work in Denmark.

Go to Online Danish (select language at the top of the page)