Modultestning

Der tilbydes modultest for arbejdsmarkedsrettet danskundervisning samt for Danskuddannelse 1, 2 og 3.

Danskuddannelse 1, 2 og 3

For nyankomne flygtninge og familiesammenførte tilbydes der ordinær danskuddannelse, som tilbydes som tre danskuddannelser: Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 eller Danskuddannelse 3.

Læs mere om danskuddannelse 1, 2 og 3

Hver danskuddannelse er inddelt i seks moduler. Efter de moduler, hvor der ikke er en afsluttende danskprøve, afholdes der en modultest, når læreren skønner, at en kursist har nået målene for et modul.

Der benyttes et modultestmateriale, der er udarbejdet af ministeriet. Dette materiale er kun tilgængeligt for ansatte på sprogcentrene.

Lydeksempler

Som supplement til Vejledning til mundtlige og skriftlige modultest blev der forud for modultestseminaret i 2010 udarbejdet en række standardsatte bedømmelser af mundtlige og skriftlige modultestbesvarelser.

På denne side kan du downloade lydoptagelser af besvarelser samt tilhørende bedømmelsesskemaer på følgende danskuddannelser og moduler:

  • Danskuddannelse 1 modul 4 og 5
  • Danskuddannelse 2 modul 3, 4 og 5
  • Danskuddannelse 3 modul 2 og 4

Derudover finder du også skriftlige besvarelser og bedømmelser på:

  • Danskuddannelse 1 modul 5
  • Danskuddannelse 2 modul 2 og 4
  • Danskuddannelse 3 modul 3 og 4

Download bedømmelsesskemaer samt lydoptagelser til de standardsatte bedømmelser fra 2010.

Billede af Danskuddannelse 1,2 og 3

Hent modellen som pdf (nyt vindue)

Sidst opdateret 01/03 2018