God praksis i den beskæftigelsesrettede danskundervisning

Styrelsen for International Rekruttering og Integration har udarbejdet et idékatalog God praksis i den beskæftigelsesrettede danskundervisning. Idékataloget er udgivet i en fuld version og en forkortet udgave.

Idékataloget er en udmøntning af den del af topartsaftalen ”Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge” (marts 2016) mellem regeringen og kommunerne, som vedrører en erfaringsopsamling og formidling af god praksis i den beskæftigelsesrettede danskundervisning. Sammen med ændringerne i integrationsloven, der trådte i kraft den 1.juli 2016, er målet, at udlændinge hurtigst muligt skal i beskæftigelse og blive selvforsørgende.

Med en beskæftigelsesrettet danskundervisning forstås danskuddannelse, der indgår i et tæt samspil med den beskæftigelsesrettede indsats. Med danskuddannelse forstås undervisning i dansk som andetsprog efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Målgruppen for idékataloget er derfor primært kommunalbestyrelser og jobcentre, som er ansvarlige for den beskæftigelsesrettede indsats og danskuddannelse. Sekundære målgrupper er sprogcentre og virksomheder.

Hent idékataloget i sin fulde version her

Hent idékataloget i den forkortede udgave her

Sidst opdateret 13.03.2017