Danskuddannelse

Danskuddannelse til voksne udlændinge har til formål at give voksne udlændinge de nødvendige forudsætninger for at klare sig i job, i uddannelse og som borgere i Danmark.

Målgruppe

Danskuddannelse tilbydes nyankomne udlændinge, der er fyldt 18 år og

  1. har opholdstilladelse eller i øvrigt har fast, lovligt ophold i Danmark og er folkeregistreret i kommunen eller
  2. har fast ophold i medfør af EU-reglerne om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed, etablering og udveksling af tjenesteydelser m.v. og har bopæl i en kommune.

Herudover har EU-grænsependlere ret til danskuddannelse. EU-grænsependlere er arbejdstagere, der arbejder i Danmark, eller personer, der har etableret selvstændig virksomhed her i landet, uden at bo her.

Danskuddannelseslovens målgruppe omfatter både flygtninge, familiesammenførte og indvandrere, herunder arbejdstagere og studerende fra både EU-lande og tredjelande.

Undervisningstilbud

Optagelse på danskuddannelserne sker efter henvisning fra kommunalbestyrelsen i kursistens bopælskommune med mindre, der er tale om en EU-grænsependler, da henvisningen så sker fra kursistens arbejdsstedskommune. En kommunalbestyrelse har som udgangspunkt pligt til at henvise en udlænding til et relevant danskuddannelsestilbud senest en måned efter udlændingens ankomst til kommunen. Danskuddannelse er som udgangspunkt gratis for borgere, der er omfattet af loven.

Alt afhængig af en udlændings opholdsgrundlag tilbydes indledningsvis enten arbejdsmarkedsrettet danskundervisning eller en ordinær danskuddannelse.

Flygtninge og familiesammenførte begynder direkte på en ordinær danskuddannelse. Denne gruppe har ret til samlet fem års danskuddannelse.

Danskuddannelse 1, 2 og 3

Der er tre selvstændige ordinære danskuddannelser, som er tilrettelagt forskelligt, så undervisningen svarer til kursisternes mål og forudsætninger: Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3.

Læs mere om danskuddannelse 1, 2 og 3

Modultest

De tre danskuddannelser er inddelt i seks moduler og kan afsluttes med en danskprøve. Ved oprykning til næste modul aflægges en modultest.

Yderlige oplysninger

Hvis du har spørgsmål til danskprøverne, kan du kontakte Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) på [email protected]

Sidst opdateret 05/06 2018