Udgivelser om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Her kan du finde en liste over ministeriets og styrelsens udgivelser om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol som led i den Nationale strategi mod æresrelaterede konflikter.

Faktaark om æresrelaterede konflikter 

Der er udarbejdet seks faktaark med det formål at gøre forskellige faggrupper som fx sagsbehandlere, lærere, pædagoger, krisecentermedarbejdere, sundhedspersonale o.a. i stand til at handle hensigtsmæssigt, når de møder børn, unge eller voksne, der er udsat for æresrelaterede konflikter. Materialet giver kort og præcis information om forskellige former for æresrelaterede konflikter samt om symptomerne på denne type af konflikter.

Hent faktaarket Hvad er æresrelaterede konflikter? (pdf) (nyt vindue)

Hent faktaarket Hvad er genopdragelsesrejser? (pdf) (nyt vindue)

Hent faktaarket Hvad er social kontrol? (pdf) (nyt vindue)

Hent faktaarket Hvad er tvangsægteskaber? (pdf) (nyt vindue) 

Hent faktaarket Hvad er religiøse vielser uden borgerlig gyldighed? (pdf) (nyt vindue)

Hent faktaarket Mulige symptomer og faresignaler ved æresrelaterede konflikter (pdf) (nyt vindue)

Informationsmateriale om genopdragelsesrejser til fagfolk og forældre

Materialet til fagfolk henvender sig til fagpersonale på grundskoler og ungdomsuddannelser. Materialet skal sikre, at fagfolk kender til problematikken og har kendskab til, hvor fagfolk og unge kan få rådgivning.

Materialet til forældre informerer om de faglige, psykiske og retslige konsekvenser, det kan få at sende sit barn/ung på en genopdragelsesrejse samt information om rådgivningsmuligheder, hvis man som forælder har brug for at tale med nogen om eventuelle bekymringer for sit barn.

Hent materialet til fagfolk: Information om genopdragelsesrejser

Hent materialet til forældre: Overvejer du at sende dit barn til udlandet?

Idékatalog: Et spørgsmål om ære

Idékataloget Et spørgsmål om ære bygger på unges egne bud på, hvilke udfordringer de står overfor, og hvad der skal til for at modvirke og forebygge social kontrol og æresrelaterede konflikter fremadrettet, samt hvad der skal til for at fremme selvbestemmelse blandt etniske minoritetsunge.

Hent Et spørgsmål om ære

Håndbog til sagsbehandlere på voksenområdet

Håndbogen henvender sig sagsbehandlere som møder unge over 18 år eller voksne udsat for æresrelaterede konflikter. Håndbogen fungerer som et redskab til sagsbehandlere omkring håndtering af sager, der vedrører æresrelaterede konflikter. 

Hent Håndbog til sagsbehandlere om håndtering af sager vedrørende æresrelaterede konflikter. Voksenområdet

Håndbog til sagsbehandlere på børne- og ungeområdet

Håndbogen henvender sig sagsbehandlere som møder børn og unge under 18 år udsat for æresrelaterede konflikter. Håndbogen fungerer som et redskab til sagsbehandlere omkring håndtering af sager, der vedrører æresrelaterede konflikter. 

Hent Håndbog til sagsbehandlere om håndtering af sager vedrørende æresrelaterede konflikter. Børne- og ungeområdet

National strategi mod æresrelaterede konflikter

Det forhenværende Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold lancerede den 6. juli 2012 en national strategi mod æresrelaterede konflikter. Strategien har til formål at bekæmpe æresrelaterede konflikter, tvangsægteskaber, social kontrol mv.

Hent den Nationale strategi mod æresrelaterede konflikter

Hent the National strategy against honour-related conflict

For øvrige udgivelser, se litteraturoversigten

Forskning om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

 

Sidst opdateret 14/10 2016