Forside » Arbejdsområder » Byfornyelse » Forsøg og udvikling i byfornyelsen

Forsøg og udvikling i byfornyelsen

Der tildeles hvert år midler til forsøgs- og udviklingsprojekter under byfornyelsesloven, der kan udvikle byfornyelsesområdet.

Målet med forsøgsmidlerne er, at der stadig sker metodeudvikling og afprøvning af nye, innovative indsatser, som fremmer udviklingen af vores byer og boliger.

I 2016 er der afsat 3,5 mio. kr. til forsøgs- og udviklingsprojekter og 30 mio. kr. til en særlig pulje til forsøg med modulsystemer i tomme bygninger.

Forsøgs- og udviklingsprojekter

Der er i 2016 afsat 3,5 mio. kr. til gennemførelse af projekter, der kan bidrage til det sunde liv i de mindre byer.

Ansøgningsfristen er udløbet, og ansøgere vil få besked ultimo december 2016.

Modulsystemer i tomme bygninger

Ministeriet efterlyser kommuner, der gennem konkrete forsøg ønsker at udvikle og afprøve:

  • Idékoncept for et fleksibelt modulsystem, der kan integreres i den eksisterende bygningsmasse

Link til puljebeskrivelse mv.

Ansøgningsfristen er onsdag den 14. december 2016 kl. 12.00, og ansøgere modtager besked vedrørende deres ansøgning ultimo december 2016.

Alle byfornyelsens forsøgsprojekter kan findes på byfornyelsesdatabasen.dk.

Gå til byfornyelsesdatabasen.dk (nyt vindue)

Sidst opdateret 28/11 2016
Love og regler om byfornyelse