Byfornyelsesdatabasen

Byfornyelsesdatabasen er Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside over hidtil alle områdefornyelser og forsøgs- og udviklingsprojekter.

I Byfornyelsesdatabasen kan du finde over 100 områdefornyelsesprojekter og mere end 200 forskellige forsøgsprojekter inden for byfornyelsen. Nogle projekter er i gang, mens andre er afsluttede.

Praktikere, forskere og borgere, som interesserer sig for byfornyelse og -udvikling, kan få viden om de mange områdefornyelsesprojekter rundt om i landet. Samtidig kan de læse nærmere om de mange interessante forsøg, der siden 1995 er sat i gang. Der er eksempler på præfabrikerede badeværelser, borgerinddragelse, byøkologi, elevatorer, gårdforbedringer, effektivisering af byggeprocesser og meget mere.

Databasen udvides løbende med nye igangsatte projekter.

Gå til Byfornyelsesdatabasen (nyt vindue)

Sidst opdateret 29/04 2016
Kontakt

Daniel Zilmer Theisen
Fuldmægtig
Tlf.: 41 71 77 67
E-mail:

Love og regler om byfornyelse