Undervisningsmateriale til skoleklasser

Undervisningsmaterialet 'Du har et valg!' handler om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol og henvender sig til grundskolens 6.-10. klasse.

Som led i den Nationale strategi mod æresrelaterede konflikter er der blevet udviklet et nyt undervisningsmateriale om emnet negativ social kontrol til grundskolens udskolingstrin.

Materialet er udformet, så undervisningen lever op til dele af Forenklede Fælles Mål i samfundsfag og sundheds- og seksualundervisning, samt understøtter elevens alsidige udvikling. Materialet er også relevant at bruge i fagene dansk, historie og religion.

Undervisningspakken henvender sig til lærere, som gerne vil medvirke til at forebygge negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter ved at tage emnerne op i undervisningen og bruge facilitering og workshop-formatet som metoder, der gør det lettere at undervise i tabubelagte emner.

Undervisningsmaterialet kaldes Du har et valg!, og hele pakken indeholder følgende materialer: 

Lærervejledning

Lærervejledningen indeholder introduktion til de enkelte temaer, herunder begrebsafklaring og gode råd om, hvad læreren skal være særligt opmærksom på i forbindelse med de enkelte emner. For hvert tema forefindes desuden en drejebog med forslag til, hvordan undervisningen kan tilrettelægges med konkrete øvelser, refleksionsspørgsmål osv. Herudover indeholder lærervejledningen et særligt modul, der introducerer facilitering som metode til at undervise i tabubelagte emner.

Hent Lærervejledning (pdf) (nyt vindue)

Hent Skabelon til drejebog (word) (nyt vindue)

Lærermaterialet indbefatter desuden en Power Point-samling med de anvendte modeller. 

Hent PP-samling (ppt) (nyt vindue)

Elevmaterialet

Elevmaterialet indeholder en række understøttende elevark, der efter lærerens anvisning kan anvendes i undervisningen. 

Hent Elevmateriale (pdf) (nyt vindue)

Ressourceguide

Som noget særligt indeholder undervisningspakken en såkaldt ressourceguide med forslag til videre arbejde med emnerne æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Hent Ressourceguide (pdf) (nyt vindue)

Quiz

Som et ekstra element er udviklet en elektronisk quiz, der kan anvendes som led i undervisningen. Quizzen består dels af et faktaspørgsmål, der skal øge elevernes viden om emnerne, herunder om rådgivnings- og støttemuligheder, og dels af et dilemma, som eleverne drøfter sammen i mindre grupper.

Selve quizzen findes på Styrelsens app om æresrelaterede konflikter ”MÆRK”, der kan downloades via App Store og Google Play (søg på ”Mærk”).

Quizzen findes ved at anvende den orange unge-rettede indgang og dernæst trykke på de tre streger i øverste venstre hjørne. Vælg ”quiz”. Vælg dernæst hvilken af de tre quizzer, du vil tage.

Læreren kan oprette skolen på oversigtssiden her (nyt vindue)

Der genereres da en skolekode, som læreren kan oplyse til eleverne, så de kan deltage på vegne af skolen og se, hvordan de ligger i forhold til øvrige skoler.

Materialet er også snart tilgængeligt på EMU's hjemmeside.

Sidst opdateret 07/06 2017