Udgivelser om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Her kan du finde en liste over ministeriets og styrelsens udgivelser om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol som led i den Nationale strategi mod æresrelaterede konflikter.

Faktaark om æresrelaterede konflikter 

Der er udarbejdet seks faktaark med det formål at gøre forskellige faggrupper som fx sagsbehandlere, lærere, pædagoger, krisecentermedarbejdere, sundhedspersonale o.a. i stand til at handle hensigtsmæssigt, når de møder børn, unge eller voksne, der er udsat for æresrelaterede konflikter. Materialet giver kort og præcis information om forskellige former for æresrelaterede konflikter samt om symptomerne på denne type af konflikter.

Hent faktaarket Hvad er æresrelaterede konflikter? (pdf) (nyt vindue)

Hent faktaarket Hvad er genopdragelsesrejser? (pdf) (nyt vindue)

Hent faktaarket Hvad er social kontrol? (pdf) (nyt vindue)

Hent faktaarket Hvad er tvangsægteskaber? (pdf) (nyt vindue) 

Hent faktaarket Hvad er religiøse vielser uden borgerlig gyldighed? (pdf) (nyt vindue)

Hent faktaarket Mulige symptomer og faresignaler ved æresrelaterede konflikter (pdf) (nyt vindue)

Informationsmateriale om genopdragelsesrejser til fagfolk og forældre

Materialet til fagfolk henvender sig til fagpersonale på grundskoler og ungdomsuddannelser. Materialet skal sikre, at fagfolk kender til problematikken og har kendskab til, hvor fagfolk og unge kan få rådgivning.

Materialet til forældre informerer om de faglige, psykiske og retslige konsekvenser, det kan få at sende sit barn/ung på en genopdragelsesrejse samt information om rådgivningsmuligheder, hvis man som forælder har brug for at tale med nogen om eventuelle bekymringer for sit barn.

Hent materialet til fagfolk: Information om genopdragelsesrejser

Hent materialet til forældre: Overvejer du at sende dit barn til udlandet?

Idékatalog: Et spørgsmål om ære

Idékataloget Et spørgsmål om ære bygger på unges egne bud på, hvilke udfordringer de står overfor, og hvad der skal til for at modvirke og forebygge social kontrol og æresrelaterede konflikter fremadrettet, samt hvad der skal til for at fremme selvbestemmelse blandt etniske minoritetsunge.

Hent Et spørgsmål om ære

Håndbøger til fagfolk om håndtering af æresrelaterede konflikter 

Håndbøgerne henvender sig til fire forskellige faggrupper - sagsbehandlere, lærere og pædagoger, personale på krisecentre og sundhedspersonale, og fungerer som et redskab til håndtering af sager, der vedrører æresrelaterede konflikter. 

Hent Håndbog til sagsbehandlere om håndtering af sager vedrørende æresrelaterede konflikter. Voksenområdet

Hent Håndbog til sagsbehandlere om håndtering af sager vedrørende æresrelaterede konflikter. Børne- og ungeområdet

Hent Håndbog til sundhedspersonale om håndtering af sager vedrørende æresrelaterede konflikter. Voksenområdet. 

Hent Håndbog til sundhedspersonale om håndtering af sager vedrørende æresrelaterede konflikter. Børne- og ungeområdet.

Hent Håndbog til personale på krisecentre - håndtering af sager vedrørende æresrelaterede konflikter. 

Hent Håndbog til lærere og pædagoger om håndtering af sager vedrørende æresrelaterede konflikter.

National handlingsplan for forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol (2016)

Den 11. oktober 2016 blev en ny handlingsplan for forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol offentliggjort.

Med handlingsplanen skal der sættes tidligt og markant ind med nye indsatser for at forhindre, at unge kvinder og mænd i Danmark trues til at indgå ægteskaber, at børn sendes på genopdragelsesrejser, og at negativ social kontrol begrænser børn, unge og voksnes mulighed for at være en del af det danske samfund.

Hent National handlingsplan for forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.  

National strategi mod æresrelaterede konflikter (2012)

Det forhenværende Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold lancerede den 6. juli 2012 en national strategi mod æresrelaterede konflikter. Strategien har til formål at bekæmpe æresrelaterede konflikter, tvangsægteskaber, social kontrol mv.

Hent den Nationale strategi mod æresrelaterede konflikter.

Hent the National strategy against honour-related conflict.

For øvrige udgivelser, se litteraturoversigten

Forskning om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Sidst opdateret 07/06 2017