Tvangsægteskaber

Her kan du læse mere om, hvad et tvangsægteskab er, og hvilke årsager der kan være til, at det forekommer.

Hvad er et tvangsægteskab? 

Tvangsægteskaber er ulovlige og kan defineres som et ægteskab, hvor en eller begge parter er blevet tvunget til at indgå ægteskab imod deres vilje fx ved vold eller trussel om vold. Trusler om vold behøver ikke at være eksplicitte, men kan fremgå af situationen. Både mænd og kvinder kan være ofre for tvangsægteskaber.

Tvangsægteskaber skal ikke forveksles med arrangerede ægteskaber, hvor valget af partner bliver arrangeret af eller sammen med en tredjepart, som regel af forældre, og hvor parterne frivilligt indgår i ægteskabet. Der kan være tilfælde, hvor ægteskabet arrangeres med samtykke, men hvor der er tydelige elementer af pres eller forventninger fra fx familiemedlemmer, der gør det svært at modstå. Dette kaldes gråzoneægteskaber. Tvangsægteskaber er ikke knyttet til bestemte religioner og kulturer og håndhæves kun i nogle familier.

Årsager til tvangsægteskaber

Der kan være mange årsager til, at tvangsægteskaber gennemføres. Det kan eksempelvis være en måde for familien at kontrollere den unges seksualitet, et ønske om at forhindre en i deres øjne ”skamfuld” opførsel, eller det kan ske på baggrund af pres fra familie og netværk i forhold til at efterleve kulturelle traditioner.

For mere information om tvangsægteskaber, se faktaark og håndbøger.

Find faktaark og håndbøger under Biblioteket

Rådgivning til børn og unge

Sidst opdateret 27.07.2017