Religiøse vielser uden borgerlig gyldighed

Her kan du læse mere om, hvad religiøse vielser uden borgerlig gyldighed er, og hvilke årsager der kan være til, at de forekommer.

Hvad er religiøse vielser uden borgerlig gyldighed?

Religiøse vielser uden borgerlig gyldighed er en religiøs handling, der efter dansk ret ikke har juridisk gyldighed. Afhængig af den konkrete trosretning kan en religiøs vielse foretaget i udlandet godt være gyldig i visse andre lande, men vielsen er ikke gyldig i Danmark.

Nogle gange underskrives en religiøs ægteskabskontrakt i forbindelse med den religiøse vielse, andre gange basers den religiøse vielse kun på en mundtlig aftale. Selvom man indgår en religiøs ægteskabskontrakt, betyder det ikke, at man dermed er gift med hinanden med borgerlig gyldighed.

Nogle par vælger alene at blive religiøst viet. Andre par vælger ud over den religiøse vielse at indgå et borgerligt ægteskab fx på rådhuset. Rent juridisk er det så den borgerlige vielse, der er gyldig.

Årsager til at indgå religiøse vielser uden borgerlig gyldighed

Der kan være mange forskellige kulturelle, religiøse og sociale årsager til, at et par bliver religiøst viet. For nogle er det en symbolsk tradition, for andre tillægges en religiøs vielse større vægt end et gyldigt ægteskab efter dansk ret. Nogle unge vælger at blive religiøst gift for eksempelvis at legitimere et kæresteforhold.

Støtte til kvinder i religiøs vielse gennem Etnisk Ung (nyt vindue)

Sidst opdateret 29/05 2017