Aktuelle indsatser

Her kan du læse mere om den aktuelle indsats for at forebygge æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Netværksmøder for kommunale fagfolk

Styrelsen for International Rekruttering og Integration inviterer til nyt netværk om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Erfaringer har vist, at der blandt kommunerne er en stigende efterspørgsel på viden om æresrelaterede problemstillinger. Derfor er der nu oprettet to netværk for kommunale fagpersoner – ét i Vestdanmark og ét i Østdanmark, som afholdes henholdsvis den 21. september 2017 i Fredericia Kommune og den 5. september 2017 i Albertslund Kommune.

Læs mere om netværksmøderne og tilmeld dig

Opkvalificering af fagfolk

Styrelsen for International Rekruttering og Integration tilbyder gratis opkvalificering af kommunale fagfolk og et diplommodul i samarbejde med professionshøjskolen Metropol.

Kursus om æresrelaterede konflikter til kommunale fagfolk

Kommunale fagfolk uanset faggruppe kan komme på et to-dages gratis kursus vedrørende æresrelaterede konflikter. Kurset skal sikre viden om og værktøjer til at identificere og handle på æresrelaterede konflikter.

Der er også mulighed for at rekvirere et særligt tilrettelagt og komprimeret kursus tilpasset målgruppen.

Læs mere om kurser for kommunale fagfolk

Diplommodul om æresrelaterede konflikter

Modulet henvender sig til lærere, sagsbehandlere, pædagoger, sundhedsfaglige medarbejdere på hospitaler og andre faggrupper, der arbejder med unge.

Modulet skal give fagfolk mere viden om faresignaler hos de unge, hvordan de skal gå til de unge og familien, og hvor de kan få hjælp og rådgivning i æresrelaterede sager. Modulet giver viden om vold, kulturforståelser, udsatte familier, æresrelaterede konflikter, lovgivning på området, risikovurderinger, konflikthåndtering m.m. Modulet omfatter otte undervisningsdage i september 2017 og giver 10 ECTS-point.

Læs mere om diplomuddannelsen om æresrelaterede konflikter hos Metropol (nyt vindue)

Dialogkorps om æresrelaterede konflikter

Dialogkorpset består af unge og forældre, som selv har erfaring med æresrelaterede konflikter og/eller negativ social kontrol. De rejser rundt i Danmark og går i dialog med andre unge og forældre samt fagfolk om disse emner, herunder betydningen af ære, tvangsægteskab, ligestilling mellem kønnene, opdragelse mellem flere kulturer m.m. Det er gratis at få besøg af Dialogkorpset, og besøgene tilpasses altid målgruppe og behov.

Læs mere om Dialogkorpset

Empowerment-workshops til unge kvinder

Styrelsen for International Rekruttering og Integration tilbyder en gratis to-dages empowerment-workshop til pigeklubber med medlemmer i alderen 15-20 år. Workshoppen er udviklet som et led i en forebyggende indsats i forhold til unge kvinder, der lever i miljøer mere eller mindre præget af negativ social kontrol.

Workshoppen er udviklet i samarbejde med eksterne konsulenter og tager udgangspunkt i historiefortælling, dialog og kropsbevidsthed. Gennem brug af historiefortælling skabes der bevidsthed hos pigerne om handlemønstre, forforståelser og selvforståelse. Det er et centralt element at arbejde dialogisk, og fokus ligger på at styrke deltagerne til at gå i dialog med deres forældre og omgangskreds om de emner, der optager dem.

For mere information, kontakt fuldmægtig i Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Sigrid Bacher Frederiksen, på tlf. 72 14 28 57 eller på mail: sbfr@siri.dk

Se folder om empowerment-workshoppen (nyt vindue) (pdf) 

Undervisningsmateriale til grundskolens udskoling

Som led i den Nationale strategi mod æresrelaterede konflikter er der blevet udviklet et nyt undervisningsmateriale om emnet negativ social kontrol til grundskolens udskolingstrin 6.-10. klasse.

Undervisningspakken henvender sig til lærere, som gerne vil medvirke til at forebygge negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter ved at tage emnerne op i undervisningen og bruge facilitering og workshopformatet som metoder, der gør det lettere at undervise i tabubelagte emner.

Læs mere om undervisningsmaterialet og download hele undervisningspakken

Sidst opdateret 07/06 2017