Aktuelle indsatser

Her kan du læse mere om den aktuelle indsats for at forebygge æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Informationsmøder til kommuner om puljer og projekter

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) samt det nye Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme har i foråret 2017 afholdt informationsmøder for kommunerne om kommende projekter og puljer vedrørende æresrelaterede konflikter og ekstremisme.

Læs mere om Styrelsens kommende puljer og projekter

Opkvalificering af fagfolk

Opkvalificering af kommunale fagfolk, medarbejdere på ungdommens uddannelsesvejledning og på døgntilbud for unge under 18 år i relation til forebyggelse og håndtering af unge som udsættes for æresrelaterede konflikter.

Kursus om æresrelaterede konflikter til kommunale fagfolk

Kommunale fagfolk uanset faggruppe kan komme på et to-dages gratis kursus vedrørende æresrelaterede konflikter. Kurset skal sikre viden om og værktøjer til at identificere og handle på æresrelaterede konflikter.

Læs mere om kurser for kommunale fagfolk

Efteruddannelse for UU-vejledere 

Der er udviklet et efteruddannelsesforløb til UU-vejledere, fastholdelsesmedarbejdere, studievalgsvejledere og e-vejledere om æresrelaterede konflikter.

Kursusforløbet skal bl.a. kvalificere medarbejderne til bedre at kunne identificere unge, der oplever æresrelaterede konflikter, yde den rette vejledning og henvise til de rette støttemuligheder. UU Danmark koordinerer og afholder kurserne.

Kursus for UU-vejledere (nyt vindue)

Kursus for personale på døgntilbud

Der er også udviklet et kursusforløb for personale på døgntilbud til unge under 18 år. 

Kurset vil bidrage med viden om æresrelaterede konflikter med henblik på at styrke personalets kompetencer til at navigere i kulturmøder, imødekomme de unges behov for sikkerhed og at arbejde med, hvad dette betyder for personalets pædagogiske arbejde med de unge på anbringelsesstedet.

Kursus for personale på døgntilbud (nyt vindue)

forbindelse med kurset er der udviklet et undervisningsmateriale, som er produceret til kurserne og redigeret med henblik på at være tilgængeligt også uden et medfølgende kursus.

Hent Undervisningsmateriale om æresrelaterede konflikter - for personale på døgninstitutioner og opholdssteder

Dialogkorps om æresrelaterede konflikter

Dialogkorpset består af unge og forældre, som selv har erfaring med æresrelaterede konflikter og/eller negativ social kontrol. De rejser rundt i Danmark og går i dialog med andre unge og forældre samt fagfolk om disse emner, herunder betydningen af ære, tvangsægteskab, ligestilling mellem kønnene, opdragelse mellem flere kulturer m.m.

Læs mere om Dialogkorpset

Empowerment-workshops til unge kvinder

Styrelsen for International Rekruttering og Integration tilbyder en gratis to-dages empowerment-workshop til pigeklubber med medlemmer i alderen 15-20 år. Workshoppen er udviklet som et led i en forebyggende indsats i forhold til unge kvinder, der lever i miljøer mere eller mindre præget af negativ social kontrol. 

Workshoppen er udviklet i samarbejde med eksterne konsulenter og tager udgangspunkt i historiefortælling, dialog og kropsbevidsthed. Gennem brug af historiefortælling skabes der bevidsthed hos pigerne om handlemønstre, forforståelser og selvforståelse. Det er et centralt element at arbejde dialogisk, og fokus ligger på at styrke deltagerne til at gå i dialog med deres forældre og omgangskreds om de emner, der optager dem.

For mere information, kontakt fuldmægtig i Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Sigrid Bacher Frederiksen, på tlf. 72 14 28 57 eller på mail: 

Undervisningsmateriale til folkeskolens udskoling 

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udvikler i samarbejde med en ekstern leverandør et undervisningsmateriale til forebyggelse af negativ social kontrol. Målgruppen er elever i folkeskolens 7.-10. klasse samt deres lærere. Materialet rettes særligt mod fagene samfundsfag og sundheds- og seksualundervisning.  

Materialet vil indeholde to overordnede moduler omhandlende interkulturel forståelse og dialogkompetencer. Førstnævnte modul skal bl.a. give eleverne viden om forskellige kulturbegreber og måder at forstå og håndtere kulturelle forskelle på samt viden om interkulturel kommunikation. Modulet om dialogkompetencer skal give eleverne viden om og forståelse for dialog som kommunikationsform. Det indebærer fx grundlæggende principper for dialog og dialogens formål samt forudsætninger. Derudover skal eleverne træne sig i at praktisere dialog om konfliktfyldte emner. Disse moduler suppleres af fire temaer: 

  • Køn og seksualitet
  • Rettigheder og valg
  • Familieliv 
  • Individ og gruppe
Sidst opdateret 20/03 2017