Visiteringskvoter

Om visiteringskvoter fordelt på kommuner og regioner.

Udlændingestyrelsen udsender hvert år meddelelse om det antal flygtninge, som Udlændingestyrelsen påregner, at der meddeles opholdstilladelse til i det kommende år (landstallet). Landstallet fastsættes på baggrund af et skøn over antallet af asylansøgere og udviklingen i sagsbehandlingen. Landstallet kan ændres af Udlændingestyrelsen, hvis forholdene gør det nødvendigt. Landstallet skal ændres af Udlændingestyrelsen, hvis antallet af flygtninge, der skal boligplaceres i det pågældende år, skønnes at ville ændre sig med mere end 50 pct. i forhold til det af Udlændingestyrelsen til enhver tid fastsatte landstal.

Skønnet over antallet af visiteringer er erfaringsmæssigt særdeles vanskeligt at foretage, idet indrejsetallets størrelse og sammensætningen af ansøgerne kan variere betydeligt fra måned til måned afhængigt af flygtningestrømmenes bevægelser, både globalt og regionalt. Sammensætningen af ansøgerne har endvidere afgørende betydning for dels længden af sagsbehandlingstiden og dels anerkendelsesprocenten, dvs. hvor stor en andel af asylansøgerne, der får opholdstilladelse.

Tabellen viser udviklingen i det udmeldte landstal om det forventede antal flygtninge siden 2010 samt det faktisk fordelte (visiterede) antal flygtninge til kommunerne i samme periode.

Tabel: Antal faktiske visiterede flygtninge og udmeldt landstal for forventede antal flygtninge fordelt på år siden 2010.

201020112012201320142015201620172018
Udmeldt kvote 2.200 2.850 3.000 3.000 3.000 12.000 12.000 15.000 3.000
Revideret kvote 4.400 17.000 8.500
Revideret kvote 2 7.500 4.000
Faktisk fordelte 2.068 2.242 2.511 3.780 6.048 10.592 7.172

Kilde: Udlændingestyrelsen

Landstallet har ligget stabilt på 2-3.000 flygtninge frem til 2013, men fra 2014 og frem har landstallet været stigende. Denne stigning afspejler det stigende antal flygtninge, der er kommet til Danmark og Europa som helhed.

I 2014 blev det oprindeligt udmeldte landstal revideret fra 3.000 til 4.400 flygtninge. Det faktiske antal fordelte flygtninge var i 2014 lidt over 6.000 flygtninge. I 2015 var landstallet på 12.000 flygtninge, og der blev i 2015 fordelt omkring 10.500 flygtninge. Landstallet for 2016 er på baggrund af ændringerne i flygtningetilstrømningen blevet revideret to gange og justeret en gang. Det faktisk antal fordelte flygtninge endte på knap 7.200 i 2016.

Læs mere om visitering af flygtninge på nyidanmark.dk (nyt vindue)

Sidst opdateret 13/10 2017