Forside » Arbejdsområder » Integration » Virksomhedsbonus ordinær ansættelse

Virksomhedsbonus ordinær ansættelse

Bonus til private virksomheder, der ansætter udlændinge i ordinær beskæftigelse.

Staten udbetaler bonus til de private virksomheder, der i perioden fra den 1. juli 2016 til den 30. juni 2019 ansætter en flygtning eller  familiesammenført udlænding.

 • Der kan søges om en bonus på 20.000 kr. til en virksomhed, der ansætter en udlænding senest 1 år efter, at dennes opholdstilladelse er meddelt.
 • Der kan søges om en bonus på 15.000 kr. til en virksomhed, der ansætter en udlænding mere end 1 år efter, at dennes opholdstilladelse er meddelt, og senest 2 år efter at opholdstilladelsen er meddelt.

Bemærk, at bonus kan søges efter 6 måneders ansættelse og igen efter 12 måneders ansættelse.

Hvem kan søge?

Kun private virksomheder kan ansøge om bonus. Sondringen mellem en offentlig arbejdsgiver og en privat arbejdsgiver skal forstås således, at ved en offentlig arbejdsplads forstås kommuner, regioner og kommunale fællesskaber, statsinstitutioner og organisationer, foreninger, selskaber, institutioner og lignende, hvis udgifter dækkes med mindst 50 pct. af offentlige tilskud.

Inden du søger

Før du søger, er det vigtigt, at du er opmærksom på følgende:

 • Det er en betingelse, at der er tale om ordinær beskæftigelse af et omfang på over 19 timer om ugen i gennemsnit over henholdsvis 6 måneder og 12 måneder.
 • Bonusordningen omfatter kun ordinær beskæftigelse og ikke støttet beskæftigelse som f.eks. virksomhedspraktik eller løntilskud. Udlændingen kan godt have været i støttet beskæftigelse i virksomheden inden den ordinære ansættelse. Bonusordningen beregnes dog først fra begyndelsesdatoen for den ordinære beskæftigelse, hvorfor denne dato skal anføres i ansøgningsskemaet.
 • Der kan kun udbetales bonus, hvis udlændingen er ansat i ordinær beskæftigelse den 1. juli 2016 eller senere.
 • Hvis virksomheden søger om bonus for flere ansatte, skal der indsendes en ansøgning for hver enkelt ansat.
 • Udover ansøgningsskemaet skal der også vedlægges en ansættelseskontrakt. Såfremt udlændingen har været i støttet beskæftigelse inden den ordinære ansættelse, skal der ligeledes vedlægges dokumentation herfor. 

Sådan søger du

For at ansøge om virksomhedsbonus skal du udfylde et af de to nedenstående ansøgningsskemaer. Du skal hente og gemme skemaet på din computer.

Skema 1: Bonus til virksomheder, der har en flygtning eller familiesammenført udlænding ordinært ansat (6 måneder)

Skema 2: Bonus til virksomheder, der har en flygtning eller familiesammenført udlænding ordinært ansat (12 måneder)

Følg herefter vejledningen herunder.

 1. Log på ansøgningsportalen ved hjælp af dit NemID. Hvis det er første gang, du benytter portalen, skal du oprette din profil ved at udfylde adressefelter mm.
 2. Klik derefter på Mit overblik og Opret ny ansøgning.
 3. Vælg den pulje, du ønsker at ansøge inde på portalen og vælg Opret ny ansøgning.
 4. Udfyld projekttitel samt datofelter og klik på Opret og fortsæt.
 5. Vedhæft udfyldt ansøgningsskema samt ansættelseskontrakt ved at vælge tilføj filer, find filerne og vælg Åbn.
 6. Vælg herefter Indsend og Godkend.
 7. Du har nu indsendt din ansøgning. Du får et pop-up vindue med det tildelte journalnummer, som du kan downloade. Et kvitteringsbrev vil automatisk være sendt til e-Boks.
 8. Søger du om bonus for flere ansatte, skal der indsendes en ansøgning for hver enkelt ansat.

Log på ansøgningsportalen ved hjælp af NemID (nyt vindue). 

Oplysningerne fra ansøgningen anvendes til at vurdere om virksomheden kan modtage bonus. Ansættelsesforhold samt udlændingens opholdsgrundlag kontrolleres i SKATs e-indkomst, Udlændingeinformationsportalen samt Det Fælles Datagrundlag.

Bemærk, at der kan forventes en sagsbehandlingstid på én måned.

Yderligere information

Spørgsmål om bonusordningen kan rettes til Kontoret for Økonomi, Kontrol og Tilskud på telefon 72 14 22 07.

Sidst opdateret 17.12.2018