Traumatiserede flygtninge

Et traume er en almindelig reaktion på en voldsom hændelse. Hos nogle forsvinder reaktionerne og symptomerne efter en tid, mens for andre varer de ved og udvikler sig til en reel lidelse.

Mange af de flygtninge, der har fået asyl i Danmark, har oplevet voldsomme begivenheder i deres hjemlande og under flugten, herunder krig, fængsling og tortur.

Gruppen af traumatiserede flygtninge i Danmark er en meget differentieret gruppe. Nogle flygtninge er nyankomne og bliver boligplaceret via danske asylcentre eller kommer direkte fra flygtningelejre udenfor Europa, mens andre flygtninge har boet i Danmark i en årrække.

Der findes ikke et nøjagtigt antal på hvor mange flygtninge, der er lider af traume i Danmark.

Det anslås i en undersøgelse fra 2013 om indsatsen for flygtninge med traumer i Danmark, at der i Danmark findes mellem 30.000 og 45.000 flygtninge, der lever med traumer, hvilket svarer til ca. 30-50 pct. af danske flygtninge. 96 kommuner deltog i undersøgelsen, som er udarbejdet af LG Insight.

Hent undersøgelsen af indsatsen for flygtninge med traumer i Danmark (pdf) (nyt vindue)

Symptomer

Traumer kan komme til udtryk på mange forskellige måder, blandt andet som søvnløshed, mareridt, koncentrationsbesvær, depression, stress, angst, pludselige vredesudbrud, isolation osv. Derudover kan traumer også komme til udtryk via fysiske smerter, såsom hovedpine, muskelspændinger etc.

Traumatiserede flygtninge har ofte behov for en særlig indsats og støtte for at kunne klare hverdagen, tage vare på deres børn og passe et arbejde. Mange flygtninge lider af uopdagede traumer, der ofte kategoriseres som andre problemstillinger. Det kan medføre, at kommunerne først bliver opmærksomme på traumeproblematikken, når udfordringerne har vokset sig store og uoverskuelige.

Traumeoplevelser hos et familiemedlem kan desværre berøre og påvirke hele familien. Børn af flygtningeforældre kan være voldsomt påvirkede af forældrenes traumatiske oplevelser og udvikle (sekundær)traumer, hvilket kan få store konsekvenser for opvæksten.

Udviklingsprojekt

Styrelsen for International Rekruttering og Integration har iværksat et modelprojekt for traumatiserede flygtningefamilier, der skal afprøves i 4 deltagerkommuner. Formålet med modelprojektet er at hjælpe og støtte kommuner med at iværksætte en helhedsorienteret og sammenhængende kommunal indsats i forhold til traumatiserede flygtninge.

Læs mere om modelprojektet

Sidst opdateret 25/04 2016