Forside » Arbejdsområder » Integration » Understøttelse af forældrekompetencer hos udsatte forældre med minoritetsetnisk baggrund

Understøttelse af forældrekompetencer hos udsatte forældre med minoritetsetnisk baggrund

Undersøgelser viser, at alt for mange etniske minoritetsbørn og -unge vokser op i familier, som er udsatte og marginaliserede, hvor en eller begge forældre ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet, og hvor børnene ikke får den nødvendige opbakning, opdragelse og sprogstimulering hjemmefra.

Det er vigtigt med en tidlig indsats, hvis integrationen skal lykkes. Styrelsen for International Rekruttering og Integration igangsatte derfor i 2017 et projekt til styrkelse af forældrekompetencer og forældreansvar hos udsatte forældre med etnisk minoritetsbaggrund. I projektet udbredes og afprøves den veldokumenterede metode De Utrolige År (DUÅ) til målgruppen. DUÅ har til formål at styrke tilknytningen og det positive samspil mellem børn og deres forældre, hvorigennem børns sociale kompetencer og deres evne til læring og selvregulering fremmes.

I projektet gennemføres opkvalificeringsforløb for kommunale fagpersoner og undervisningsforløb for forældre med minoritetsbaggrund. I alt otte forældregrupper fordelt på fire kommuner gennemgår undervisningsforløb i DUÅ, og de første fire grupper, bestående af i alt 37 forældre, gennemførte forløbet mellem september 2017 og juni 2018. De næste forældrehold startes op i august 2018.

Foreløbige resultater fra projektets midtvejsevaluering peger på, at deltagende forældre bliver mere bevidste om deres forældrerolle og –ansvar, og at relationen mellem forældre og børn forbedres. Læringen fra projektet har blandt andet givet forældrene indsigt i, hvordan de kan sætte grænser, løse konflikter og bidrage til at gøre deres børn mere skoleparate. Forældrene fortæller også, at de har fået en bedre forståelse for daginstitutionernes rolle, pædagogiske metoder og praksis gennem forløbet. Læs midtvejsevalueringen her.

Fakta om projektet:

Kommunerne Holstebro, Mariagerfjord, Ishøj og Høje-Taastrup deltager i projektet, og blev udvalgt gennem en åben ansøgningspulje.

Projektperioden strækker sig fra 1. december 2016 – medio 2019.

Programserien De Utrolige År (DUÅ) består af programmer henvendt til forældre og børn samt et program, der retter sig mod fagprofessionelle i børnehave og indskoling. Metoden har både et forebyggende og et behandlende sigte. I projektet afprøves forældreprogrammerne DUÅ Småbørn og DUÅ Førskole. Læs mere om DUÅ på Socialstyrelsens hjemmeside eller på www.deutroligeår.dk.

For yderligere information om projektet, kontakt Tine Marqvardsen fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration på [email protected].

Sidst opdateret 10/09 2018