Hvilken støtte kan man få?

Du kan få hjælp til repatriering, hvis du er omfattet af repatrieringsloven og ønsker at vende permanent tilbage til dit hjemland eller tidligere opholdsland. Det er en betingelse, at du ikke selv har formue, der kan dække udgifterne til repatriering.

Du kan få økonomisk støtte til følgende (alle beløb er angivet i 2017-niveau):

  • Udgifter til rejsen fra Danmark til dit hjemland eller dit tidligere opholdsland
  • Udgifter til transport af dine personlige ejendele op til 2 m3 pr. person
  • Udgifter på højst 15.498 kr. til transport af udstyr, der er nødvendigt for dit eller din families erhverv i hjemlandet eller tidligere opholdsland
  • Hjælp til etablering i dit hjemland eller dit tidligere opholdsland. Der gives op til 133.866 kr. pr. person, der er fyldt 18 år, og op til 40.826 kr. pr. person, der ikke er fyldt 18 år. Støtten udbetales i to dele, hvoraf henholdsvis 53.546 kr./16.330 kr. udbetales i forbindelse med udrejsen fra Danmark, mens 80.320 kr. og 24.496 kr. som udgangspunkt udbetales et år efter udrejsen fra Danmark
  • Udgifter på højst 15.498 kr. til køb af erhvervsudstyr, der vil være egnet til at fremme dine beskæftigelsesmuligheder og genopbygningen af hjemlandet eller det tidligere opholdsland, samt udgifter på højst 20.016 kr. til transport af udstyret
  • Udgifter til skolegang i hjemlandet på 500 kr. om måneden pr. barn, der på tidspunktet for repatriering er fyldt 5 årm i op til 4 år, dog højst til det fyldte 16. år
  • Udgifter til din sygeforsikring i dit hjemland eller dit tidligere opholdsland, hvis der ikke på anden måde er etableret en sådan forsikring. Der gives op til 7.500 kr. pr. år i op til 4 år til personer, der er fyldt 18 år
  • Udgifter til medbragt lægeordineret medicin til højst 1 års forbrug
  • Udgifter til medbragte nødvendige personlige hjælpemidler (fx stomiposer, kørestol eller rollator), dog højst i alt 6.541 kr., samt hjælp til nødvendige vaccinationer i Danmark.

Betydningen af formue

Man kan ikke få hjælp til repatriering, hvis man er i besiddelse af formue, som overstiger 50.000 kr. for enlige og 100.000 kr. for ægtefæller.

Hvis man har formue på mere end det tilladte, vil dette blive fradraget forholdsmæssigt i den støtte, man kan modtage.

Hvis man er enlig og har en formue på 60.000 kr., vil man derfor modtage 10.000 kr. mindre i repatrieringsstøtte, end hvis man ikke selv havde nogen penge.

Sidst opdateret 30/06 2017