Repatriering

Repatrieringsindsatsen skal medvirke til, at herboende udlændinge, der ønsker at vende tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, får den bedst mulige rådgivning til at kunne træffe beslutning om at vende tilbage.

Repatrieringsindsatsen skal ses i sammenhæng med den kommunale integrationsindsats, fordi et vellykket integrationsforløb, hvor udlændingen har bevaret sin handleevne, ansvarlighed og engagement i uddannelse, arbejde og fritid, er et godt udgangspunkt for en tilbagevenden til hjemlandet.

Repatriering kan også være et godt alternativ til herboende udlændinge, der er dårligt integreret i det danske samfund, og for hvem repatriering derfor kan udgøre en mulighed for at etablere en bedre tilværelse.

Desuden kan herboende ældre udlændinge, der har opholdt sig i Danmark i en længere årrække, have et ønske om at tilbringe alderdommen i hjemlandet.

Læs mere om, hvem der kan få hjælp til repatriering

Læs mere om, hvilken støtte man kan få

Læs mere om reintegrationsbistand

Se spørgsmål og svar og repatriering og reintegrationsbistand

Læs nærmere om de seneste ændringer i repatrieringsloven i orienteringsskrivelse om L 174

Til borgere

Hvis du gerne vil have rådgivning om dine muligheder for at repatriere, skal du henvende dig til Dansk Flygtningehjælp, der varetager rådgivningsopgaven efter repatrieringsloven.

Kontakt Dansk Flygtningehjælp (nyt vindue)

Sidst opdateret 30/06 2017