Inspirationsdage 15. og 16. august 2017

SIRI og Mploy inviterer til informationsmøder om beregning af de økonomiske effekter af integrationsindsatsen. Møderne afholdes i København d. 15. august 2017 og i Aarhus d. 16. august 2017.

SIRI har udarbejdet en række business cases og et beregningsværktøj, som giver kommunerne helt konkrete værktøjer, der kan illustrere de økonomiske gevinster ved at investere i integrationsindsatser for at få flere flygtninge ud på arbejdsmarkedet. Sådanne illustrationer kan være vigtige, når integrationsindsatsen tilrettelægges rundt i landet.

Værktøjerne er blevet sendt ud til alle landets kommuner og materialet kan findes her.

For at hjælpe kommunerne med at komme mere i dybden med de muligheder, der findes i det nyudviklede beregningsværktøj, har SIRI i samarbejde med Mploy arrangeret to møder målrettet de kommunale medarbejdere, der konkret kan gøre brug af værktøjerne. Målet med disse dage er at give mulighed for at søge inspiration til konkrete investeringer i integrationsindsatsen og drøfte perspektiver og muligheder i at arbejde med investeringer på integrationsområdet.

Deltagerkreds

Møderne henvender sig til ledere og nøglemedarbejdere på integrations- og økonomiområdet, der arbejder med den økonomiske og faglige tilrettelæggelsen af integrationsindsatsen. Møderne har fokus på den konkrete anvendelse af værktøjerne, og henvender sig derfor til medarbejdere med såvel faglig som teknisk indsigt i budgetlægning på integrationsområdet.

Program for møderne

Se programmet for møderne her

Tilmelding til møderne

Østdanmark: Den 15. august 2017 på Scandic Copenhagen

Tilmeldingsfrist den 2 . august 2017

Tilmeld dig mødet for Østdanmark

 

Vestdanmark: Den 16. august 2017 på Scandic Aarhus City

Tilmeldingsfrist den 3. august 2017

Tilmeld dig mødet for Vestdanmark

Sidst opdateret 29/06 2017