Forside » Arbejdsområder » Integration » Nye værktøjer til vurdering af integrationsarbejdets økonomiske effekter

Nye værktøjer til vurdering af integrationsarbejdets økonomiske effekter

Det er vigtigt for kommunernes økonomi, at integrationsindsatsen får nyankomne flygtninge og familiesammenførte hurtigt i beskæftigelse.

Det kan dog ofte være vanskeligt at få et overblik over de økonomiske konsekvenser ved tilrettelæggelsen af integrationsindsatsen.

For at tydeliggøre de økonomiske potentialer i en investering i integrationsindsatsen har Styrelsen for International Rekruttering (SIRI) i samarbejde med Kommunernes Landsforening, en række kommuner og konsulentfirmaet Mploy udarbejdet en række business cases samt et beregningsværktøj.

Materialet står nu til rådighed for alle landets kommuner. Der er udarbejdet fem business cases for hver af landets kommuner og et beregningsværktøj, der gør det muligt for kommunerne selv at arbejde videre med forskellige scenarier for investeringer i integrationsindsatsen.

Business casene og beregningsværktøjet kan anvendes som inspiration og beregningseksempler, der kan være et input til kommunernes tilrettelæggelse af indsatsen på integrationsområdet. Materialet kan give den enkelte kommune inspiration til, hvilke gevinster der kan opnås gennem investering i en styrket integrationsindsats.

Der er udarbejdet fem business cases for hver enkelt kommune, som viser de økonomiske perspektiver ved at investere i forskellige dele af integrationsindsatsen. De fem business cases for den enkelte kommune er udarbejdet ved brug af kommunens egne tal for antallet af borgere i de berørte målgrupper. Business casene er herudover baseret på en række kommunale udgifter og indtægter, der er fastsat sammen med de kommuner, som har deltaget i projektet.

De fem business cases illustrerer de direkte effekter af en investering i integrationsindsatsen. En succesfuld integrationsindsats, hvor flere kommer i beskæftigelse, vil dog også have betydning for udligning og generelle tilskud til den enkelte kommune. Dette perspektiv er ikke inkluderet i beregningerne for kommunen, og resultaterne skal derfor læses med det forbehold.

I forlængelse af arbejdet med de fem business cases er der udviklet et generelt beregningsværktøj, som I kan anvende til at lægge egne tal og forudsætninger ind i business casene. Kommunen kan med dette værktøj indlægge egne forventninger til målgrupperne fremover og beregne, hvilke konsekvenser det har for det kommunale budget, hvis der investeres i forskellige integrationsindsatser.

SIRI stiller dette beregningsværktøj til rådighed for kommunerne, sådan at det kan anvendes som et værktøj i forbindelse med fastlæggelsen af de kommunale budgetter for de kommende år.

Se materialet her:

Find business cases for din kommune her

Hent introduktion og vejledning til beregningsværktøjet her

Hent beregningsværtøjet her

Hent enhedspriser til brug for beregningsværktøjet her

Hvis du oplever problemer med beregningsværktøjet, som du ikke kan finde svar på i vejledningen, er du velkommen til at kontakte styrelsen på eller via telefon: 72142207. Telefonen er åben dagligt kl. 9-15.

SIRI arrangerer informationsmøder om beregningsværtøjet i København d. 15. august 2017 og i Aarhus d. 16. august 2017. Her vil der være mulighed for at komme mere i dybden med mulighederne i beregningsværktøjet. Du kan finde yderligere information om program og tilmelding her

Sidst opdateret 06/07 2017