Forside » Arbejdsområder » Integration » Integrationskontrakt og integrationserklæring

Integrationskontrakt og integrationserklæring

Nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal indgå en integrationskontrakt med den kommune, de flytter til. De skal desuden underskrive en integrationserklæring.

I integrationskontrakten fastlægges integrationsprogrammets mål og indhold. Integrationskontrakten skal understøtte en integreret og sammenhængende indsats fra integrationsprogrammets påbegyndelse, og indtil udlændingen evt. ansøger om og får permanent (tidsubegrænset) opholdstilladelse.

Integrationsprogrammet skal tilrettelægges, så udlændingen kan opnå ordinær beskæftigelse inden for 1 år. Integrationskontrakten skal indeholde en beskrivelse af udlændingens beskæftigelses- og uddannelsesmål og indholdet af de aktiviteter, der skal sikre, at målene nås. Integrationskontrakten skal derfor angive konkrete mål og konkret indsats, der kan bringe udlændingen i beskæftigelse inden for 1 år.

Samtidig med, at udlændingen underskriver integrationskontrakten, skal han/hun også underskrive en erklæring om integration og aktivt medborgerskab i Danmark. Det er en betingelse for at få permanent (tidsubegrænset) opholdstilladelse i Danmark, at man har underskrevet integrationserklæringen.

Integrationskontrakten og integrationserklæringen skal både underskrives af borgeren og kommunen.

Integrationserklæring på forskellige sprog

Download integrationserklæring på dansk (pdf) (nyt vindue)

Download integrationserklæring på engelsk (pdf) (nyt vindue)

Download integrationserklæring på albansk (pdf) (nyt vindue)

Download integrationserklæring på arabisk (pdf) (nyt vindue)

Download integrationserklæring på bosnisk (pdf) (nyt vindue)

Download integrationserklæring på burmesisk (pdf) (nyt vindue)

Download integrationserklæring på dari (pdf) (nyt vindue)

Download integrationserklæring på farsi (pdf) (nyt vindue)

Download integrationserklæring på fransk (pdf) (nyt vindue)

Download integrationserklæring på indonesisk (pdf) (nyt vindue)

Download integrationserklæring på kinesisk (pdf) (nyt vindue)

Download integrationserklæring på nepalesisk (pdf) (nyt vindue)

Download integrationserklæring på pashto (pdf) (nyt vindue)

Download integrationserklæring på polsk (pdf) (nyt vindue)

Download integrationserklæring på russisk (pdf) (nyt vindue)

Download integrationserklæring på serbokroatisk (pdf) (nyt vindue)

Download integrationserklæring på somali (pdf) (nyt vindue)

Download integrationserklæring på spansk (pdf) (nyt vindue)

Download integrationserklæring på swahili (pdf) (nyt vindue)

Download integrationserklæring på tamil (pdf) (nyt vindue)

Download integrationserklæring på thai (pdf) (nyt vindue)

Download integrationserklæring på tigrinya (pdf) (nyt vindue)

Download integrationserklæring på tyrkisk (pdf) (nyt vindue)

Download integrationserklæring på urdu (pdf) (nyt vindue)

Download integrationserklæring på vietnamesisk (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret 29.11.2016