Virksomhedsbonus ansættelse i IGU-forløb

Bonus til private virksomheder, der har en udlænding ansat i IGU.

En privat virksomhed, som har ansat en udlænding eller en familiesammenført til en udlænding i et integrationsgrunduddannelsesforløb, kan få udbetalt en bonus. Der kan søges om 20.000 kr. i bonus til virksomheden, når udlændingen har været ansat i 6 måneder, og yderligere 20.000 kr. efter 2 års ansættelse, når forløbet er fuldført.

Hvem kan søge?

Private virksomheder kan ansøge om bonus. Sondringen mellem en offentlig arbejdsgiver og en privat arbejdsgiver skal forstås således, at ved en offentlig arbejdsplads forstås kommuner, regioner og kommunale fællesskaber, statsinstitutioner og organisationer, foreninger, selskaber, institutioner og lignende, hvis udgifter dækkes med mindst 50 pct. af offentlige tilskud.

Inden du søger

Før du søger, er det vigtigt, at du er opmærksom på følgende:

  • For at kunne modtage bonus skal ansøger ved ansøgningstidspunkt have udfyldt aftale om integrationsgrunduddannelse samt uddannelsesplan i VITAS på vitas.bm.dk (nyt vindue).

Læs mere om, hvordan du opretter IGU-aftalen og undervisningsplanen i VITAS

  • Hvis virksomheden søger om bonus for flere IGU-ansatte, skal der indsendes en ansøgning for hver enkelt ansat.
  • Ved ansøgningen efter 24 måneder skal praktik i virksomheden udgøre mindst 25 timer om ugen i gennemsnit over det 2-årige IGU-forløb. Hertil kommer 20 ugers undervisningsforløb fordelt over den 2-årige periode. Såfremt der i eIndkomst er registreret mindre, påhviler det virksomheden i forbindelse med indgivelse af ansøgning at oplyse det samlede antal fraværstimer.

Sådan søger du

For at ansøge om virksomhedsbonus skal du udfylde nedenstående ansøgningsskema. Du skal hente skemaet og gemme det på din computer.

Skema 1: Bonus til virksomheder, der har en udlænding ansat i integrationsgrunduddannelse (6 måneder)

Skema 2: Bonus til virksomheder, der har en udlænding ansat i integrationsgrunduddannelse (24 måneder)

Følg herefter vejledningen herunder.

  1. Log på ansøgningsportalen ved hjælp af dit NemID (nyt vindue). Første gang du benytter portalen, skal du oprette din profil ved at udfylde adressefelter mm.
  2. Klik derefter på Mit overblik og Opret ny ansøgning.
  3. Vælg den pulje, du ønsker at ansøge inde på portalen og vælg Opret ny ansøgning.
  4. Udfyld projekttitel samt datofelter og klik på Opret og fortsæt.
  5. Vedhæft udfyldt ansøgningsskema ved at vælge tilføj filer, find filerne og vælg Åbn.
  6. Vælg herefter Indsend og Godkend.
  7. Din ansøgning er nu indsendt, og du får et pop-up vindue med det tildelte journalnummer, som du kan downloade. Et kvitteringsbrev vil automatisk være sendt til e-Boks.

Log på ansøgningsportalen ved hjælp af NemID (nyt vindue).

Styrelsen for International Rekruttering og Integration trækker de øvrige nødvendige oplysninger fra den pågældende IGU-aftale. Oplysningerne om udlændingens ansættelsesforhold og opholdsgrundlag kontrolleres i SKATs e-indkomst, Udlændingeinformationsportalen og Det Fælles Datagrundlag.

Bemærk, at der kan forventes en sagsbehandlingstid på én måned.

Yderligere information

Læs mere om integrationsgrunduddannelse (IGU)

Spørgsmål om bonusordningen kan rettes til Kontoret for Økonomi, Kontrol og Tilskud på telefon 72 14 22 07.

Sidst opdateret 04/05 2018

Sammen om integration til brug på forsidens højrespalte

Sammen om integration er et virksomhedspartnerskab, der skal hjælpe flere flygtninge med at komme i job.

Læs mere om Sammen om integration (nyt vindue)

Hjælp til at komme i gang

Kontakt Jobservice Danmark på 72 200 350, hvis du har du spørgsmål til IGU eller ønsker hjælp til at komme i gang. Du kan også kontakte dit lokale jobcenter, hvis du ønsker hjælp til formidling af flygtninge.

Jobservice Danmark bygger bro mellem virksomheder og alle landets jobcentre og gør det let og hurtigt at stille pladser til rådighed for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.

Læs mere om Jobservice Danmark (nyt vindue)