Virksomhedsbonus ansættelse i IGU-forløb

Bonus til private virksomheder, der har en udlænding ansat i IGU.

En privat virksomhed, som har ansat en udlænding eller en familiesammenført til en udlænding i et integrationsgrunduddannelsesforløb, kan få udbetalt en bonus. Der kan søges om 20.000 kr. i bonus til virksomheden, når udlændingen har været ansat i 6 måneder, og yderligere 20.000 kr. efter 2 års ansættelse, når forløbet er fuldført.

Hvem kan søge?

Private virksomheder kan ansøge om bonus. Sondringen mellem en offentlig arbejdsgiver og en privat arbejdsgiver skal forstås således, at ved en offentlig arbejdsplads forstås kommuner, regioner og kommunale fællesskaber, statsinstitutioner og organisationer, foreninger, selskaber, institutioner og lignende, hvis udgifter dækkes med mindst 50 pct. af offentlige tilskud.

Inden du søger

For at kunne modtage bonus skal ansøger ved ansøgningstidspunkt have udfyldt aftale om integrationsgrunduddannelse samt uddannelsesplan i VITAS på vitas.bm.dk (nyt vindue).

Læs mere om, hvordan du opretter IGU-aftalen og undervisningsplanen i VITAS

Hvis virksomheden søger om bonus for flere IGU-ansatte, skal der indsendes en ansøgning for hver enkelt ansat.

Ansøgning om bonus for færdige IGU’er

Virksomheden skal ved ansøgning om bonus på 20.000 kr. efter afslutning af integrationsgrunduddannelsen indsende:

  • Ansøgningsskema
  • Bevis for gennemført integrationsgrunduddanelse
  • Dokumentation for gennemført integrationsgrunduddannelse

Ved ansøgningen efter 24 måneder skal praktik i virksomheden udgøre mindst 25 timer om ugen i gennemsnit over det 2-årige IGU-forløb. Hertil kommer 20 ugers undervisningsforløb fordelt over den 2-årige periode.

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om bonus. Til ansøgningsskemaet vedlægges bevis for gennemført integrationsgrunduddannelse samt dokumentation for gennemført undervisningsforløb.

Bevis

Virksomheden skal udstede bevis for gennemført integrationsgrunduddannelse, hvoraf dokumentation for undervisningsdelen skal fremgå.

Hent skabelon for bevis for gennemført integrationsgrunduddannelse (Word) (nyt vindue)

Dokumentation

Dokumentation for undervisningsdelen skal indhentes hos uddannelsesinstitutionen af IGU-personen. En anden kontaktperson kan også indhente dokumentationen, men det kræve en samtykkeerklæring. Styrelsen vedlægger til dette formål en skabelon til en samtykkeerklæring.

Hent samtykkeerklæring (Word) (nyt vindue)

Danskuddannelse

Virksomheden skal vedlægge en såkaldt progressionsudskrift fra det sprogcenter, som IGU-personen har anvendt. Denne udskrift viser, hvor mange tilbudte timer IGU-personen har fået fra start til slut af praktikperioden.  Denne progressionsudskrift er standard, som alle sprogcentre kan udskrive.

Hent bevis for danskuddannelse (pdf) (nyt vindue)

AMU-uddannelse

Virksomheden skal vedlægge deltagerbevis for AMU, som er indhentet af IGU-personen. Beviset viser, hvor mange tilbudte timer personen har haft. Alle AMU-centre kan udskrive dette bevis.

Hent AMU uddannelsesbevis (pdf) (nyt vindue)

Øvrig uddannelse

Virksomheden skal vedlægge deltager- og prøvebeviser fra uddannelsesinstitutionen. Antallet af dage fremgår ikke af disse deltager- og prøvebeviser.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration kan i den forbindelse anmode virksomheden om tilbudte timer m.v., hvis det er nødvendigt for sagsbehandlingen i forhold til om timerne indgår som en del af de 100 dage.

Hent AVU deltagerbevis (pdf) (nyt vindue)

Hent AVU prøvebevis (pdf) (nyt vindue)

Hent FVU deltagerbevis (pdf) (nyt vindue)

Hent FVU prøvebevis (pdf) (nyt vindue)

Hent HF-bevis (pdf) (nyt vindue)

Sådan søger du

For at ansøge om virksomhedsbonus skal du udfylde nedenstående ansøgningsskema. Du skal hente skemaet og gemme det på din computer.

Skema 1: Bonus til virksomheder, der har en udlænding ansat i integrationsgrunduddannelse (6 måneder)

Skema 2: Bonus til virksomheder, der har en udlænding ansat i integrationsgrunduddannelse (24 måneder)

Følg herefter vejledningen herunder.

  1. Log på ansøgningsportalen ved hjælp af dit NemID (nyt vindue). Første gang du benytter portalen, skal du oprette din profil ved at udfylde adressefelter mm.
  2. Klik derefter på Mit overblik og Opret ny ansøgning.
  3. Vælg den pulje, du ønsker at ansøge inde på portalen og vælg Opret ny ansøgning.
  4. Udfyld projekttitel samt datofelter og klik på Opret og fortsæt.
  5. Vedhæft udfyldt ansøgningsskema ved at vælge tilføj filer, find filerne og vælg Åbn.
  6. Vælg herefter Indsend og Godkend.
  7. Din ansøgning er nu indsendt, og du får et pop-up vindue med det tildelte journalnummer, som du kan downloade. Et kvitteringsbrev vil automatisk være sendt til e-Boks.

Log på ansøgningsportalen ved hjælp af NemID (nyt vindue).

Styrelsen for International Rekruttering og Integration trækker de øvrige nødvendige oplysninger fra den pågældende IGU-aftale. Oplysningerne om udlændingens ansættelsesforhold og opholdsgrundlag kontrolleres i SKATs e-indkomst, Udlændingeinformationsportalen og Det Fælles Datagrundlag.

Bemærk, at der kan forventes en sagsbehandlingstid på én måned.

Yderligere information

Læs mere om integrationsgrunduddannelse (IGU)

Du kan altid kontakte SIRI enten på [email protected] eller telefon 72 14 22 07. Her kan du få svar på dine spørgsmål om ansøgning.

Sidst opdateret 17.12.2018

Sammen om integration til brug på forsidens højrespalte

Sammen om integration er et virksomhedspartnerskab, der skal hjælpe flere flygtninge med at komme i job.

Læs mere om Sammen om integration (nyt vindue)

Hjælp til at komme i gang

Kontakt Jobservice Danmark på 72 200 350, hvis du har du spørgsmål til IGU eller ønsker hjælp til at komme i gang. Du kan også kontakte dit lokale jobcenter, hvis du ønsker hjælp til formidling af flygtninge.

Jobservice Danmark bygger bro mellem virksomheder og alle landets jobcentre og gør det let og hurtigt at stille pladser til rådighed for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.

Læs mere om Jobservice Danmark (nyt vindue)