Hvordan aftales et IGU-forløb?

Et IGU-forløb kan aftales direkte mellem udlændingen og virksomheden og dermed som udgangspunkt uden medvirken fra offentlige myndigheder.

En aftale om et IGU-forløb kan indgås med såvel en privat som en offentlig virksomhed.

IGU-job kan slås op på Jobnet. I jobannoncen på Jobnet skal IGU indsættes i overskriften, så IGU-jobannoncerne nemt kan søges frem, og så det fremgår tydeligt i et søgeresultat over ledige stillinger, at der er tale om et IGU-job. Eksempelvis kan arbejdsgivere og jobkonsulenter oprette jobannoncer med titlen: ”IGU: xx søges til xx”. Derudover følges blot den normale arbejdsgang for oprettelse af jobannoncer.

I samarbejde med udlændingen skal virksomheden indgå en skriftlig aftale om integrationsgrunduddannelse med en beskrivelse af, hvad det samlede IGU-forløb forventes at indeholde. Det skal beskrives, hvilke arbejdsområder og funktioner udlændingen skal beskæftige sig med i praktikstillingen. Der skal desuden udarbejdes en undervisningsplan for skoleundervisningen.

For at sikre det bedst mulige forløb for både udlændingen og virksomheden er det en god idé at bygge videre på de forløb, som udlændingen har gennemgået som led i integrationsprogrammet. Udlændingen kan fx få disse oplysninger fra kommunen i form af den integrationskontrakt, som udlændingen har indgået med kommunen.

Aftale og undervisningsplan

Aftaler om IGU-forløb samt undervisningsplaner skal oprettes online i VITAS (virksomhedstilskudsadministrationssystemet) via vitas.bm.dk. Systemet administrerer i forvejen blandt andet udbetaling af ansættelse med løntilskud. Der skal logges på systemet med NemID.

Se videoen herunder for at få en introduktion til, hvordan IGU-aftaler oprettes i VITAS.

Udlændingen og virksomheden skal indgå en aftale om et IGU-forløb før udlændingen begynder på forløbet. Senest en måned efter aftalen er indgået, skal aftalen oprettes i VITAS.

Virksomheden og udlændingen skal også udarbejde en undervisningsplan for skoleundervisningen. Undervisningsplanen skal oprettes i VITAS som en del af aftalen om IGU-forløbet. Det skal ske inden udgangen af den første måned af ansættelsen. Hvis det er nødvendigt, kan undervisningsplanen herefter løbende justeres i VITAS.

Læs mere om, hvordan du registrerer en aftale om integrationsgrunduddannelse i VITAS

Læs mere om behandling af IGU-praktikantens personoplysninger (PDF) (nyt vindue)

Læs mere om behandling af kontaktpersonens personoplysninger (PDF) (nyt vindue)

Udarbejdelse af undervisningsplanen vil i praksis ofte ske i samarbejde med relevante uddannelsesudbydere.

For at få inspiration til udarbejdelse af undervisningsplanen, kan du kontakte dit lokale VEU-center.

VEU står for voksen- og efteruddannelse, og de 13 VEU-centre i Danmark er et formelt samarbejde mellem skoler, der udbyder voksen- og efteruddannelse. VEU-centeret kan vejlede omkring indhold i undervisningsplanen samt henvise til relevante uddannelsesudbydere.

Du får kontakt til dit lokale VEU-center på 7010 1075 eller via www.veu-center.dk (nyt vindue).

Her kan du også finde en række AMU-branchepakker, der er specielt udviklet til integrationsgrunduddannelsen (IGU). Alle AMU-branchepakker kan indgå som en del af uddannelsesdelen i et IGU-forløb - https://www.veu-center.dk/shared/igu-branchepakker.html.

Bevis for gennemført IGU

Efter gennemførelsen af IGU-forløbet skal virksomheden udstede et bevis herfor.

En skabelon for beviset, som virksomheden kan anvende, kan findes her.

Sidst opdateret 17/09 2018

Sammen om integration til brug på forsidens højrespalte

Sammen om integration er et virksomhedspartnerskab, der skal hjælpe flere flygtninge med at komme i job.

Læs mere om Sammen om integration (nyt vindue)

Hjælp til at komme i gang

Kontakt Jobservice Danmark på 72 200 350, hvis du har du spørgsmål til IGU eller ønsker hjælp til at komme i gang. Du kan også kontakte dit lokale jobcenter, hvis du ønsker hjælp til formidling af flygtninge.

Jobservice Danmark bygger bro mellem virksomheder og alle landets jobcentre og gør det let og hurtigt at stille pladser til rådighed for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.

Læs mere om Jobservice Danmark (nyt vindue)