Hvor kan jeg få yderligere vejledning om IGU?

Virksomheder med spørgsmål til IGU kan henvende sig til Jobservice Danmark på 72 200 350.

Jobservice Danmark udgør én indgang til beskæftigelsessystemet for virksomheder, og kan bl.a. svare på spørgsmål om, hvordan virksomheder kan komme i gang med IGU, og hvordan forløbet kan sammensættes.

Spørgsmål om udbetaling af bonus i forbindelse med IGU-forløb og udfyldelse og indsendelse af aftaleskemaet mv. kan stilles til 7214 2207.

For yderligere information om løn og overenskomstmæssige forhold i forbindelse med IGU-forløb henvises til den relevante arbejdsgiverorganisation eller den relevante faglige organisation.

Hvis du er flygtning eller familiesammenført til en flygtning og gerne vil vide mere om IGUen og vil i kontakt med en virksomhed, kan du henvende dig til dit jobcenter.

Uddannelsesinstitutioner, der har spørgsmål til Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU), Forberedende voksenundervisning (FVU), Almen voksenuddannelse (AVU) og HF-enkeltfagsundervisning i forhold til IGUen kan henvende sig på mailadressen: .

Sidst opdateret 07/07 2017

Sammen om integration til brug på forsidens højrespalte

Sammen om integration er et virksomhedspartnerskab, der skal hjælpe flere flygtninge med at komme i job.

Læs mere om Sammen om integration (nyt vindue)

Hjælp til at komme i gang

Kontakt Jobservice Danmark på 72 200 350, hvis du har du spørgsmål til IGU eller ønsker hjælp til at komme i gang. Du kan også kontakte dit lokale jobcenter, hvis du ønsker hjælp til formidling af flygtninge.

Jobservice Danmark bygger bro mellem virksomheder og alle landets jobcentre og gør det let og hurtigt at stille pladser til rådighed for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.

Læs mere om Jobservice Danmark (nyt vindue)