Hvor kan jeg få yderligere vejledning om IGU?

Virksomheder med spørgsmål til IGU kan henvende sig til Jobservice Danmark på 72 200 350.

Jobservice Danmark udgør én indgang til beskæftigelsessystemet for virksomheder, og kan bl.a. svare på spørgsmål om, hvordan virksomheder kan komme i gang med IGU, og hvordan forløbet kan sammensættes. Du kan læse mere om forskellige virksomheders erfaringer med IGU på virksomhedspartnerskabet "Sammen om Integration" her eller se videoer med virksomheder, der har ansat flygtninge i IGU-forløb her.  

Spørgsmål om udbetaling af bonus i forbindelse med IGU-forløb og udfyldelse og indsendelse af aftaleskemaet mv. kan stilles til 7214 2207 eller på .

For yderligere information om løn og overenskomstmæssige forhold i forbindelse med IGU-forløb henvises til den relevante arbejdsgiverorganisation eller den relevante faglige organisation. Virksomheder kan få mere information om de ansættelsesvilkår der gælder for IGU i DA's folder her.

Hvis du er flygtning eller familiesammenført til en flygtning og gerne vil vide mere om IGUen og vil i kontakt med en virksomhed, kan du henvende dig til dit jobcenter. Du kan også få mere information om IGU i filmen "En lille film om IGU" her eller i vores IGU-folder her.

Det lokale VEU-center kan hjælpe virksomheder med at sammensætte en uddannelsesplan, der er relevant for både virksomheden og den IGU-ansatte. Ring 70 10 10 75 eller se mere på www.veu-center.dk.
For flere informationer om udbuddet af voksen- og efteruddannelse for tosprogede se: https://www.veu-center.dk/shared/voksen-og-efteruddannelse-for-tosprogede.html eller https://www.efteruddannelse.dk/.

Her kan du også finde AMU-branchepakker, der er specielt udviklet til integrationsgrunduddannelsen (IGU). Alle AMU-branchepakker kan indgå som en del af uddannelsesdelen i en IGU. AMU-branchepakkerne findes her

Uddannelsesinstitutioner, der har spørgsmål til Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU), Forberedende voksenundervisning (FVU), Almen voksenuddannelse (AVU) og HF-enkeltfagsundervisning i forhold til IGUen kan henvende sig på mailadressen: .

Uddannelsesinstitutioner kan også læse mere her.

Sidst opdateret 15.10.2018

Sammen om integration til brug på forsidens højrespalte

Sammen om integration er et virksomhedspartnerskab, der skal hjælpe flere flygtninge med at komme i job.

Læs mere om Sammen om integration (nyt vindue)

Hjælp til at komme i gang

Kontakt Jobservice Danmark på 72 200 350, hvis du har du spørgsmål til IGU eller ønsker hjælp til at komme i gang. Du kan også kontakte dit lokale jobcenter, hvis du ønsker hjælp til formidling af flygtninge.

Jobservice Danmark bygger bro mellem virksomheder og alle landets jobcentre og gør det let og hurtigt at stille pladser til rådighed for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.

Læs mere om Jobservice Danmark (nyt vindue)