Forside » Arbejdsområder » Integration » Integrationsgrunduddannelsen (IGU) » Godtgørelse, løn og arbejdsvilkår under IGU-forløbet

Godtgørelse, løn og arbejdsvilkår under IGU-forløbet

I de perioder af IGU-forløbet, hvor udlændingen deltager i den aftalte skoleundervisning, modtager denne en uddannelsesgodtgørelse.

Godtgørelsen svarede i 2016 til de satser, udlændingene ville have modtaget i integrationsydelse, men afviger i dag en smule herfra på grund af forskellig satsregulering. De aktuelle satser fremgår af tabellen nedenfor.

Satser for uddannelsesgodtgørelse 2018
Godtgørelse for personer, der forsørger eget barn i hjemmet med ret til ekstra børnetilskud (lovens § 10, stk. 3, nr. 1) 12.504 kr. pr. måned før skat
Godtgørelse for personer, der forsørger eget barn i hjemmet uden ret til ekstra børnetilskud (lovens § 10, stk. 3, nr. 2) 8.751 kr. pr. måned før skat
Godtgørelse for øvrige (lovens § 10, stk. 3, nr. 3) 6.253 kr. pr. måned før skat

 

Udlændingen skal ansøge om godtgørelsen i den kommune, hvor vedkommende bor. Udlændingen indgiver en ansøgning for hver måned, hvor udlændingen har modtaget skoleundervisning. KL's blanket for udbetaling af uddannelsesgodtgørelse  findes her

Da udlændingen modtager uddannelsesgodtgørelse i perioder med skoleundervisning, kan der ikke søges om VEU-godtgørelse.

Kommunen yder desuden en godtgørelse for befordring til udlændinge i IGU-forløb. Godtgørelsen ydes for de dage, hvor der foregår undervisning og med en nærmere fastsat egenbetaling. Ansøgningen om befordringsgodtgørelse indgives til kommunen i forbindelse med ansøgning om uddannelsesgodtgørelse. KL's blanket for udbetaling af befordringsgodtgørelse findes her.

Udlændinge ansat i praktik i en integrationsgrunduddannelse aflønnes med de erhvervsgrunduddannelseslønsatser, der følger af en kollektiv overenskomst på det pågældende faglige område, der er gældende på virksomheden. Udlændingen er i øvrigt omfattet af de arbejdsvilkår fastsat i den relevante kollektive overenskomst, som gælder på virksomheden. Ansættelsen i praktik sidestilles med ordinær og ustøttet beskæftigelse.

Er virksomheden ikke dækket af en kollektiv overenskomst på området, eller er virksomheden omfattet af en kollektiv overenskomst, der ikke indeholder erhvervsgrunduddannelseslønsatser, aflønnes udlændingen med elevsatserne for første og andet år og omfattes af opsigelsesvarsler fra uddannelsesområdet.

LO og DA har i fællesskab udarbejdet en oversigt over de gældende erhvervsgrunduddannelses-lønsatser (EGU-lønsatser) for de forskellige overenskomster for perioden 2017-2020. Du kan se LO og DA's oversigt her.

For yderligere information om løn og overenskomstmæssige forhold henvises til den relevante arbejdsgiverorganisation eller relevante faglige organisation.

Udlændingen skal betale a-skat og arbejdsmarkedsbidrag af lønnen fra en praktikvirksomhed. Der betales a-skat, men ikke arbejdsmarkedsbidrag af uddannelsesgodtgørelsen. Befordringsgodtgørelsen er skattefri.

Refundering af udgifter til kost og logi

Deltagere i et IGU-forløb kan i nogle tilfælde have behov for at modtage undervisning via et AMU-tilbud, som er placeret langt væk fra den hjemkommune, hvor IGU-deltageren bor og/eller har sit praktiksted. Der kan efter ansøgning foretages refundering af udgifter til kost og logi de steder i landet, hvor uddannelsesdelen for IGU-deltagere er placeret langt væk fra praktikstedet.

Læs mere om refundering af kost og logi

Satser for uddannelsesgodtgørelse 2018

Sidst opdateret 31/08 2018

Sammen om integration til brug på forsidens højrespalte

Sammen om integration er et virksomhedspartnerskab, der skal hjælpe flere flygtninge med at komme i job.

Læs mere om Sammen om integration (nyt vindue)

Hjælp til at komme i gang

Kontakt Jobservice Danmark på 72 200 350, hvis du har du spørgsmål til IGU eller ønsker hjælp til at komme i gang. Du kan også kontakte dit lokale jobcenter, hvis du ønsker hjælp til formidling af flygtninge.

Jobservice Danmark bygger bro mellem virksomheder og alle landets jobcentre og gør det let og hurtigt at stille pladser til rådighed for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.

Læs mere om Jobservice Danmark (nyt vindue)