Forside » Arbejdsområder » Integration » Integrationsgrunduddannelsen (IGU) » Godtgørelse, løn og arbejdsvilkår under IGU-forløbet

Godtgørelse, løn og arbejdsvilkår under IGU-forløbet

I de perioder af IGU-forløbet, hvor udlændingen deltager i den aftalte skoleundervisning, modtager denne en uddannelsesgodtgørelse.

Godtgørelsen svarer til den sats, udlændingen  ville have modtaget i integrationsydelse. Udlændingen skal ansøge om godtgørelsen i den kommune, hvor vedkommende bor. Udlændingen skal indgive en ansøgning for hver måned, hvor udlændingen har modtaget skoleundervisning.

Da udlændingen modtager uddannelsesgodtgørelse i perioder med skoleundervisning, kan der ikke søges om VEU-godtgørelse.

Kommunen yder desuden en godtgørelse for befordring til udlændinge i IGU-forløb. Godtgørelsen ydes for de dage, hvor der foregår undervisning og med en nærmere fastsat egenbetaling. Ansøgningen om befordringsgodtgørelse indgives til kommunen i forbindelse med ansøgning om uddannelsesgodtgørelse.

Udlændinge ansat i praktik i en integrationsgrunduddannelse aflønnes med de erhvervsgrunduddannelseslønsatser, der følger af en kollektiv overenskomst på det pågældende faglige område, der er gældende på virksomheden. Udlændingen er i øvrigt omfattet af de arbejdsvilkår fastsat i den relevante kollektive overenskomst, som gælder på virksomheden.

Er virksomheden ikke dækket af en kollektiv overenskomst på området, eller er virksomheden omfattet af en kollektiv overenskomst, der ikke indeholder erhvervsgrunduddannelseslønsatser, aflønnes udlændingen med elevsatserne for første og andet år og omfattes af opsigelsesvarsler fra uddannelsesområdet.

For yderligere information om løn og overenskomstmæssige forhold henvises til den relevante arbejdsgiverorganisation eller relevante faglige organisation.

Udlændingen skal betale a-skat og arbejdsmarkedsbidrag af lønnen fra en praktikvirksomhed. Der betales a-skat, men ikke arbejdsmarkedsbidrag af uddannelsesgodtgørelsen. Befordringsgodtgørelsen er skattefri.

Refundering af udgifter til kost og logi

Deltagere i et IGU-forløb kan i nogle tilfælde have behov for at modtage undervisning via et AMU-tilbud, som er placeret langt væk fra den hjemkommune, hvor IGU-deltageren bor og/eller har sit praktiksted. Der kan efter ansøgning foretages refundering af udgifter til kost og logi de steder i landet, hvor uddannelsesdelen for IGU-deltagere er placeret langt væk fra praktikstedet.

Læs mere om refundering af kost og logi

Sidst opdateret 07/07 2017

Sammen om integration til brug på forsidens højrespalte

Sammen om integration er et virksomhedspartnerskab, der skal hjælpe flere flygtninge med at komme i job.

Læs mere om Sammen om integration (nyt vindue)

Hjælp til at komme i gang

Kontakt Jobservice Danmark på 72 200 350, hvis du har du spørgsmål til IGU eller ønsker hjælp til at komme i gang. Du kan også kontakte dit lokale jobcenter, hvis du ønsker hjælp til formidling af flygtninge.

Jobservice Danmark bygger bro mellem virksomheder og alle landets jobcentre og gør det let og hurtigt at stille pladser til rådighed for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.

Læs mere om Jobservice Danmark (nyt vindue)