Integration

Her kan du læse om integration, boligplacering, repatriering, integrationsgrunduddannelsen, bonus til virksomheder, der ansætter flygtninge mv.

Sammen om integration

Sammen om integration er et initiativ, som er skabt af regeringen sammen med en række virksomheder på et topmøde om integration på Marienborg i september 2015.

Målet er, at virksomhederne får glæde af hinandens erfaringer, så flere nytilkomne flygtninge får mulighed for hurtigt at komme ud på en virksomhed.

Læs mere om Sammen om integration.

Sammen om integration til brug på forsidens højrespalte

Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er en 3-årig forsøgsordning, som skal hjælpe flygtninge og familiesammenførte til flygtninge til at begynde på en erhvervsrettet uddannelse. Målet er, at de kommer godt i gang med at blive en del af det danske arbejdsmarked. Samtidig giver IGUen virksomheder mulighed for at oplære og rekruttere den arbejdskraft, der er behov for.

Læs mere om integrationsgrunduddannelsen.

Bonus til virksomheder der ansætter flygtninge

Integrationsloven er ændret, således at staten i en 3-årig periode udbetaler bonus til de virksomheder, der ansætter en flygtning eller en familiesammenført til en flygtning.

Læs mere om bonus til private virksomheder der ansætter flygtninge

Sidst opdateret 16/03 2017