Forside » Arbejdsområder » Integration » Det Kommunale Ledernetværk om Integration

Det Kommunale Ledernetværk om Integration

Er du leder på integrationsområdet, så er Styrelsen for International Rekruttering og Integrations (SIRI) ledernetværk om integration måske noget for dig?

SIRI afholder tre årlige regionale møder for ledere indenfor integrationsindsatsen.

Møderne holdes i Region Nord, Region Midt, Region Syd og Region Sjælland/Hovedstaden.

På møderne drøftes aktuelle problemstillinger, implementering af ny lovgivning samt god praksis og mulige løsningsmodeller.

Der sættes fokus på hele integrationsprocessen – men særligt fokus på den beskæftigelsesrettede indsats og på, at flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt bliver selvforsørgede.

Der lægges stor vægt på at sikre vidensdeling og sparring på tværs af kommunerne.

Møder i 2019

I 2019 afholder SIRI to sædvanlige møderunder i Ledernetværket samt et fælles arrangement i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp og LG Insight, som du kan læse mere om herunder.

De to sædvanlige ledernetværksmøder holdes i foråret og efteråret. Mødested og -tidspunkt vil blive annonceret her på siden.

Landsdækkende netværksmøde – ”Forandring og forankring”

SIRI afholder et fælles arrangement på tværs af ledernetværket og praktikernetværket sammen med Dansk Flygtningehjælp og LG Insight.

Arrangementet afholdes torsdag den 28. marts 2019 på Hotel Park i Middelfart. Tidspunkt og program for dagen vil blive opdateret snarest.

Temaet for seminaret er hvordan vi får forankret viden om virkningsfulde praksisser i integrationsindsatsen.

Der har de senere år været fokus på effektfulde indsatser for at flygtninge bliver integreret i det danske samfund. Kommunernes faglighed på integrationsområdet er de seneste 10 år blevet styrket gennem både kurser, netværk og praksiserfaring. Der er opnået gode resultater, og der er opbygget meget ny viden om, hvad der virker på integrationsområdet.

Fokus for dette seminar er derfor rettet mod hvordan vi sikrer, at den opbyggede viden deles, forankres og omsættes i praksis og hvordan vi holder fast i den gode indsats i en tid hvor integrationsopgaven er under forandring.

Det fælles netværksmøde vil erstatte den første møderunde i Ledernetværket og er relevant for både praktikere og ledere i kommunerne.

Der bliver lagt et tilmeldingslink op her på siden, så snart program og tidspunkt er fastlagt.

Målgruppe

Ledere med et personale- og eller fagligt ansvar på integrationsområdet.

Hvordan foregår det?

De sædvanlige møder afholdes som heldagsmøder lokalt i kommunerne. Kommunerne skiftes til at være værter. Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) står for organisering og facilitering af møderne.

Hvert andet år holdes et fælles møde med et praktikernetværk om integration, som LG Insight og Dansk Flygtningehjælp står for.

Læs mere om LG Insight

Læs mere om Dansk Flygtningehjælp

Det-kommunale-ledernetvaerk.png

Hvis du vil vide mere…

Hvis du vil tilmelde dig ledernetværket eller ønsker mere information, er du meget velkommen til at sende en mail til:  [email protected], så vil vi kontakte dig.

Sidst opdateret 08.01.2019