Forside » Arbejdsområder » Integration » Det Kommunale Ledernetværk om Integration

Det Kommunale Ledernetværk om Integration

Er du leder på integrationsområdet, så er Styrelsen for International Rekruttering og Integrations (SIRI) ledernetværk om integration måske noget for dig?

SIRI afholder tre årlige regionale møder for ledere indenfor integrationsindsatsen.

Møderne holdes i Region Nord, Region Midt, Region Syd og Region Sjælland/Hovedstaden.

På møderne drøftes aktuelle problemstillinger, implementering af ny lovgivning samt god praksis og mulige løsningsmodeller.

Der sættes fokus på hele integrationsprocessen – men særligt fokus på den beskæftigelsesrettede indsats og på, at flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt bliver selvforsørgede.

Der lægges stor vægt på at sikre vidensdeling og sparring på tværs af kommunerne.

Møder i 2019

I 2019 afholder SIRI to sædvanlige møderunder i Ledernetværket samt et fælles arrangement i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp og LG Insight, som du kan læse mere om længere nede på siden.

Ledernetværket – værtskommuner og datoer for 2019

De to sædvanlige ledernetværksmøder holdes i sommeren og efteråret.

Sommer 2019:

  • Nordfyn Kommune 21. maj 2019
  • Holbæk Kommune 11. juni 2019
  • Rebild Kommune 19. juni 2019
  • Ringkøbing-Skjern Kommune 20. juni 2019

Landsdækkende netværksmøde – ”Forandring og forankring”

SIRI afholder et fælles arrangement på tværs af ledernetværket og praktikernetværket sammen med Dansk Flygtningehjælp og LG Insight.

Arrangementet afholdes torsdag den 28. marts 2019 kl. 9:30-15:30 på Hotel Park i Middelfart. Klik her for at se et detaljeret program.

Temaet for mødet er hvordan vi får forankret viden om virkningsfulde praksisser i integrationsindsatsen.

Der har de senere år været fokus på effektfulde indsatser for at flygtninge bliver integreret i det danske samfund. Kommunernes faglighed på integrationsområdet er de seneste 10 år blevet styrket gennem både kurser, netværk og praksiserfaring. Der er opnået gode resultater, og der er opbygget meget ny viden om, hvad der virker på integrationsområdet.

Fokus for dette møde er derfor rettet mod hvordan vi sikrer, at den opbyggede viden deles, forankres og omsættes i praksis og hvordan vi holder fast i den gode indsats i en tid hvor integrationsopgaven er under forandring.

Det fælles netværksmøde vil erstatte den første møderunde i Ledernetværket og er relevant for både praktikere og ledere i kommunerne.

Tilmelding til arrangementet foregår via Dansk Flygtningehjælps tilmeldingside, hvor du også kan se programmet. Bemærk at der max er plads til 5 deltagere pr. kommune. Ved tilmelding skal du angive hvilke to workshops du ønsker at deltage i. Du kan se beskrivelser af de enkelte workshops i programmet.

Målgruppe

Ledere med et personale- og eller fagligt ansvar på integrationsområdet.

Hvordan foregår det?

De sædvanlige møder afholdes som heldagsmøder lokalt i kommunerne. Kommunerne skiftes til at være værter. Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) står for organisering og facilitering af møderne.

Hvert andet år holdes et fælles møde med et praktikernetværk om integration, som LG Insight og Dansk Flygtningehjælp står for.

Læs mere om LG Insight

Læs mere om Dansk Flygtningehjælp

Det-kommunale-ledernetvaerk.png

Hvis du vil vide mere…

Hvis du vil tilmelde dig ledernetværket eller ønsker mere information, er du meget velkommen til at sende en mail til:  [email protected], så vil vi kontakte dig.

Sidst opdateret 15.03.2019