Forside » Arbejdsområder » Integration » Bonus til private virksomheder, der ansætter flygtninge i ordinær beskæftigelse

Bonus til private virksomheder, der ansætter flygtninge i ordinær beskæftigelse

Integrationsloven er ændret, således at staten i en 3-årig periode udbetaler bonus til de virksomheder, der ansætter en flygtning eller en familiesammenført til en flygtning.

Med ændringen af integrationsloven, der trådte i kraft den 1. juli 2016, vil staten udbetale bonus til de private virksomheder, der i perioden fra den 1. juli 2016 til den 30. juni 2019 ansætter en flygtning.

Det er en forudsætning, at den pågældende er meddelt opholdstilladelse som flygtning eller familiesammenført til en flygtning, og at ansættelsen sker senest 2 år efter at opholdstilladelsen er meddelt.

Bonusordningens formål

En privat arbejdsgiver, som har ansat en udlænding, har ret til bonus. Det er en betingelse, at der er tale om ordinær beskæftigelse af et omfang på over 19 timer om ugen i gennemsnit over henholdsvis 6 måneder og 12 måneder.

Der udbetales en bonus på 20.000 kr. til en virksomhed, der ansætter en udlænding senest 1 år efter, at dennes opholdstilladelse er meddelt. Beløbet udbetales efter 6 måneders ansættelse og igen efter 12 måneders ansættelse.

Der udbetales en bonus på 15.000 kr. til en virksomhed, der ansætter en udlænding mere end 1 år efter, at dennes opholdstilladelse er meddelt, og senest 2 år efter at opholdstilladelsen er meddelt. Beløbet udbetales efter 6 måneders ansættelse og igen efter 12 måneders ansættelse.

Virksomheden ansøger om bonus ved digitalt at indgive ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Ved ansøgning skal virksomheden vedlægge aftale om ansættelse til ansøgningen. Ved ansøgning skal virksomheden oplyse:

  1. Arbejdsgiverens CVR-nummer
  2. Udlændingens CPR-nummer
  3. Ansættelsesperioden hos arbejdsgiveren

Oplysningerne anvendes til at vurdere om virksomheden kan modtage bonus. Oplysninger om ansættelsesforhold samt udlændingens opholdsgrundlag kontrolleres i SKATs e-indkomst, Udlændingeinformationsportalen samt Det Fælles Datagrundlag.

Hvem kan søge?

Private virksomheder kan ansøge om bonus. Sondringen mellem en offentlig arbejdsgiver og en privat arbejdsgiver skal forstås således at ved en offentlig arbejdsplads forstås kommuner, regioner og kommunale fælles skaber, statsinstitutioner og organisationer, foreninger, selskaber, institutioner og lignende, hvis udgifter dækkes med mindst 50 pct. af offentlige tilskud.

Du kan ansøge om bonus fra den 1. januar 2017. Du skal ansøge via styrelsens ansøgningsportal.

Gå til siden med ansøgningsvejledning og link til ansøgningsportalen

Yderligere oplysninger

Spørgsmål om bonusordningen kan rettes til Kontoret for Økonomi, Kontrol og Tilskud på telefon 72 14 22 07.

Sidst opdateret 09/08 2017