Bonus ved IGU-ansættelse

Som privat virksomhed kan du søge bonus, hvis du har en flygtning eller familiesammenført flygtning ansat i integrationsgrunduddannelsen (IGU). IGU-forløbet er en 2 årige uddannelse, hvor du kan søge bonus to gange. Første gang efter 6 måneder og anden gang efter 24 måneder.

Hvem kan søge?

Kun private virksomheder kan søge om bonus. Det betyder, at offentlige arbejdsgivere som fx kommuner, regioner og kommunale fællesskaber, organisationer og lignende, ikke kan søge om bonus, hvis udgifterne bliver dækket med mindst 50 pct. af offentlige tilskud.

Inden du søger

Før du søger, er det vigtigt at du er opmærksom på følgende:

 • Din IGU-praktikant skal være mellem 18 og 40 år og har haft lovligt ophold i Danmark under fem år
 • Ved 24 månedens ansøgning, skal praktikken i virksomheden være mindst 25 timer om ugen i gennemsnit
 • Ved 24 månedens ansøgning, skal din IGU-praktikant skal have modtaget 20 ugers undervisningsforløb (100 dage) fordelt over perioden, med et element af AMU
 • Din IGU-praktikant har ikke tidligere været ansat i virksomheden eller gennemført et IGU-forløb. Dette glæder dog ikke virksomhedspraktik og løntilskud
 • Der skal være lavet en underskrevet IGU aftale og en udfyldt uddannelsesplan i VITAS
 • Har virksomheden flere ansatte, skal der sendes en ansøgning for hver enkelt ansat

Læs mere om, hvordan du opretter IGU-aftalen og undervisningsplanen i VITAS

Gå til VITAS (nyt vindue)

Sådan søger du

For at søge om bonus, skal du udfylde et af de to nedenstående ansøgningsskemaer. Du skal hente og gemme skemaet på din computer. Derefter skal du logge på ansøgningsportalen ved hjælp af virksomhedens NemID, og sende din ansøgning. Har du yderligere spørgsmål til hvordan du søger, se venligst vejledningen nederst på siden.

Log på ansøgningsportalen (nyt vindue)

6 måneders ansøgning

Skema 1: Bonus til virksomheder, der har en udlænding ansat i integrationsgrunduddannelse (6 måneder)

Bemærk, at den forventede sagsbehandlingstid er én måned.

24 måneders ansøgning

Inden du sender ansøgningen, skal du ud over skemaet vedlægge bevis for gennemført integrationsgrunduddannelse, hvoraf dokumentation for 100 dags undervisning skal indgå.

Hent bevis for gennemført integrationsgrunduddannelse (Word)

Dokumentationen finder du hos uddannelsesinstitutionen, og den dækker over følgende:

 • Dokumentation for danskuddannelse. Virksomheden skal vedlægge en såkaldt Progressionsudskrift fra sprogcenteret, der viser hvor mange tilbudte timer IGU-praktikanten har fået gennem praktikperioden. Denne progressionsudskrift er standard, som alle sprogcentre kan udskrive
 • Dokumentation for AMU-uddannelse.
  Virksomheden skal vedlægge et AMU-uddannelsesbevis for IGU-praktikanten. Beviset viser, hvor mange tilbudte timer personen har haft. Alle AMU-centre kan udskrive dette bevis
 • Dokumentation for øvrig uddannelse

Virksomheden skal vedlægge deltager- og prøvebeviser fra uddannelsesinstitutionen. Antallet af dage fremgår ikke af disse deltager- og prøvebeviser.

En anden kontaktperson kan indhente dokumentationen, men det kræver en samtykkeerklæring.

Hent samtykkeerklæring (Word)

Skema 2: Bonus til virksomheder, der har en udlænding ansat i integrationsgrunduddannelse (24 måneder)

Bemærk, at den forventede sagsbehandlingstid er én måned.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration kan ved deltager- og prøvebeviser fra uddannelsesinstitutionen bede virksomheden om bevis for tilbudte timer m.v., hvis det er nødvendigt for sagsbehandlingen i forhold til, om timerne indgår som en del af de 20 ugers uddannelsesforløb (100 dage). Det kan dreje sig om flg.:

 • AVU deltagerbevis
 • AVU prøvebevis
 • FVU deltagerbevis
 • FVU prøvebevis
 • HF-bevis

Forlængelse af IGU-ansættelsen

Indtil 1. juli 2019 har det været muligt at forlænge integrationsgrunduddannelsen ud over 2 år, hvis særlige forhold indebærer, at det ikke inden for perioden på 2 år har været muligt at fuldføre 20 ugers skoleundervisning.

Med videreførelsen af IGU-ordningen er det pr. 1. juli 2019 også blevet muligt for virksomheden og den IGU-ansatte at forlænge integrationsgrunduddannelsen ud over 2 år med praktikforløbet i tilfælde af, at den IGU-ansatte inden for den 2-årige periode har:

1. orlov i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption efter lovgivningen herom, eller

2. et sammenhængende sygdomsforløb på mere end 8 uger.

Integrationsgrunduddannelsen kan alene forlænges for et tidsrum svarende til varigheden af orlovs- eller sygefraværsperioden.

Vejledning til ansøgningsportalen

 1. Log på ansøgningsportalen ved hjælp af virksomhedens NemID. Er det første gang du benytter portalen, skal du oprette din profil.
 2. Vælg Mit overblik og Opret ny ansøgning
 3. Vælg den Pulje, du ønsker at søge og vælg Opret ny ansøgning
 4. Udfyld Projekttitel og Datofeltet. Klik på Opret og fortsæt
 5. Vedhæft Ansøgningsskema, Ansættelseskontrakt og evt. anden dokumentation, ved at vælge Tilføj filer, find filerne og vælg Åbn
 6. Vælg Indsend og Godkend
 7. Din ansøgning er nu sendt. Du får et pop-up vindue med det tildelte journalnummer, som du kan downloade. Et kvitteringsbrev vil automatisk blive sendt til e-Boks

Oplysningerne fra ansøgningen bliver brugt til at vurdere, om virksomheden kan modtage bonus. Ansættelsesforhold og den ansattes opholdsgrundlag kontrolleres i SKATs e-indkomst, Udlændingeinformationsportalen og Det Fælles Datagrundlag.

Log på ansøgningsportalen (nyt vindue)

Yderligere information

Har du spørgsmål til Integrationsgrunduddannelsen, kan du finde svar på de mest stillede spørgsmål.

Læs mere om IGU

Du kan også kontakte kontoret for Økonomi, Kontrol og Tilskud på [email protected] eller telefon 72 14 22 07 alle hverdage mellem kl. 9-15.

Sidst opdateret 15.07.2019

Sammen om integration til brug på forsidens højrespalte

Sammen om integration er et virksomhedspartnerskab, der skal hjælpe flere flygtninge med at komme i job.

Læs mere om Sammen om integration (nyt vindue)

Hjælp til at komme i gang

Kontakt Jobservice Danmark på 72 200 350, hvis du har du spørgsmål til IGU eller ønsker hjælp til at komme i gang. Du kan også kontakte dit lokale jobcenter, hvis du ønsker hjælp til formidling af flygtninge.

Jobservice Danmark bygger bro mellem virksomheder og alle landets jobcentre og gør det let og hurtigt at stille pladser til rådighed for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.

Læs mere om Jobservice Danmark (nyt vindue)