Arbejdsområder

Her kan du læse mere om de arbejdsområder, som ministeriet og de to styrelser er ansvarlige for. Bemærk, at bolig- og byfornyelsesområdet nu hører under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet samt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Indrejse/ophold

Her kan du læse om reglerne for indrejse og ophold i Danmark samt om netværk og samarbejder på udlændingeområdet.

Statsborgerskab

Her kan du læse om reglerne for at få, bevare og miste dansk statsborgerskab (indfødsret).

Integration

Her kan du læse om integration, boligplacering, repatriering, integrationsgrunduddannelsen, bonus til virksomheder, der ansætter flygtninge mv.

Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

Her kan du læse om forebyggelsesindsatserne over for ekstremisme og radikalisering samt finde rådgivnings- og undervisningstilbud og værktøjer til fagpersoner.

Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Her kan du læse om æresrelaterede konflikter, genopdragelsesrejser, sikre bosteder og parallelle retsopfattelser.

Danskundervisning og prøver for udlændinge

Her kan du læse om danskundervisning, danskuddannelse, danskprøver, Indfødsretsprøven, Medborgerskabsprøven og Indvandringsprøven.
Sidst opdateret 22/03 2017